Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Diskusjon, ikke taushet

Eirik Berger lar seg ikke instruere av eiendoms- og forvaltningssjef i Store Norske, Sveinung Lystrup Thesen. FOTO: Christopher Engås

Diskusjon, ikke taushet

Debatt: I en tid hvor Longyearbyen skal igjennom en krevende omstilling, bør debatten om grunnforvaltningen løftes opp på lokalpolitisk nivå, i stedet for å legges lokk på.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
28.10.2016 kl 08:02

Det er med undring jeg i forrige nummer av Svalbardposten leser at eiendoms- og forvaltningssjef i Store Norske, Sveinung Lystrup Thesen, kommer med et innlegg der han argumenterer mot lokalpolitikkens ønske om å overta forvaltningsrollen til statens eiendommer i Longyearbyen planområde – og deretter ber lokalpolitikerne i Longyearbyen om å forholde seg tause. Jeg har liten sans for å bli «instruert» til stillhet på den måten. Som lokalpolitikere er det ikke unaturlig at vi ønsker at lokaldemokratiet sikres gode styringsverktøy i en krevende omstillingstid. Og det er vår jobb å løfte denne type spørsmål.

Fremfor taushet bør dette spørsmålet opp på sakskartet. Jeg mener at dette spørsmålet ikke har blitt diskutert nok lokalt, i alle fall ikke i senere tid. Det er på høy tid å diskutere hvilke offentlige overbygninger innen by- og samfunnsutvikling vi skal ha i Longyearbyen.

Dette er langt mer enn en fiks idé som dukker som opp av og til. I den politiske behandlingen av saken som endte opp med en samarbeidsavtale mellom Longyearbyen lokalstyre og Store Norske om rettigheter på eiendommen i Longyearbyen, var det et enstemmig lokalstyre som mente at den beste løsningen ville være at staten overtok grunneieransvaret og at forvaltningsrollen ble lagt til Longyearbyen lokalstyre. En samarbeidsavtale med Store Norske ble vurdert som et akseptabelt sekundært alternativ.

Argumentasjonen var den samme da som den er nå. Med et forvaltningsansvar ville Longyearbyen lokalstyre hatt et godt verktøy som sikrer en fast ramme om styringen av arealbruken i Longyearbyen, samtidig som ulike interessenter er sikret likeverdig behandling. Store Norskes arealbehov med tanke på næringsutvikling ville i så fall bli vurdert på lik linje med andre aktørers behov.

Lystrup Thesen trekker frem at sammenblanding av rollen som regulerende myndighet og rollen som grunneier ikke er heldig. Jeg vil snu på det og påstå at å inneha rollene som forvalter av statens eiendom og samtidig være en kommersiell aktør som søker etter ny virksomhet ikke er heldig. Det bør være et likt konkurransegrunnlag for alle som ønsker å drive næring på Svalbard.

Lokalstyrets primære ønske er til dels oppfylt ved at staten nå sitter som grunneier, og det er naturlig å vurdere dette med forvaltningsansvar på ny. Kanskje er tiden moden nå siden Longyearbyen lokalstyre i disse dager har tatt initiativ overfor grunneier for å reforhandle samarbeidsavtalen med Longyearbyen lokalstyre.

Eirik Berger
Svalbard Venstre

Siste nytt i Leserinnlegg

Den blå time

Vi er inne i den fagreste tiden på året, men også den farligste. Det er viktig at vi ser hverandre og bryr oss slik at ingen isolerer seg og blir værende i mørket

Sverdrupbyen i brann

En kommentar til bildet av brenning av Sverdrupbyen (Historisk bilde, Svalbardposten 3. utgave, 20.01.2017).

Isbjørnens hegemoni

Berit Våtvik om Longyearbyens fremtid.

 
Svalbard kan bli starten på et nytt norsk energieventyr

Thorium-basert kjernekraft i kompakt småskala utførelse, er et alternativ som bør utredes for å dekke et fremtidig behov for kraft og varme på Svalbard.

Reisemålsutvikling i et grønt perspektiv

Visit Svalbard og medlemsbedriftene tar «grønn omstilling» på alvor, skriver reiselivssjef Ronny Brunvoll i dette innlegget.

Spitsbergen Travel blir til Hurtigruten Svalbard

Fra 1. januar 2017 endret Spitsbergen Travel navn til Hurtigruten Svalbard.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!