Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Dette må lokalstyret gjøre for Longyearbyen

«Det er du som vet hvor skoen trykker, og det kan være du som sitter på løsninger», skriver artikkelforfatterne. FOTO: Geir Barstein

– Svaret er forbausende enkelt:

Dette må lokalstyret gjøre for Longyearbyen

Debatt.

Tekst:

Publisert:

Vi i Svalbard Høyre ønsker et lokalsamfunn som er preget av vekst og en bærekraftig utvikling med trygge rammer. Svalbard skal ha en forutsigbarhet for næringsutvikling, og du som bor her skal oppleve hverdagen er en trygg hverdag for deg og dine.

For oss er næringsutvikling selve grunnsteinen for Longyearbyen, vi skal ta vare på det vi har, og legge til rette for nye næringer. Økonomisk vekst legger grunnlaget for nye muligheter inn i fremtiden, spesielt når vår hjørnesteinsbedrift har økonomiske utfordringer.

Hvordan har vi tenkt å løse dette?

Svaret er forbausende enkelt: Lokalstyret må jobbe for å få på plass et nytt energiverk som gir rom for utvikling i Longyearbyen, lokalstyret må jobbe for gjennomføre havneplanen, lokalstyret må jobbe for å gjøre det enklere for bedrifter å etablere seg i Longyearbyen, og lokalstyret må jobbe for å forenkle dagens byråkrati.

Næringspolitikk og verdiskapning henger også tett sammen med velferd. Et godt velferdstilbud for alle er med på å skape en varm og trygg by.

Velferdstilbud er også en arena for sosialisering gjennom lange vintermåneder, og det er viktig for oss å opprettholde og bygge videre på og støtte opp om dagens tilbud, både i Svalbardhallen, men også festivaler og idrettsarrangementer som skaper samhold, og ikke minst er et kjærkomment tilskudd for turistnæringen.

En av våre kjernesaker er oppvekstsvilkår for barn og unge.

Å sørge for at barn og unge har en god barnehage, god skole, fritidstilbud og et attraktivt lokalmiljø. Vi vet at det er barn og unge som opplever utfordringer og til og med mistrivsel, slik vil vi ikke at det skal være, derfor må enkeltindividet bli hørt av oss som foreldre, men også oss som politikere.

Barn og unges hverdag og hvordan de selv opplever sin hverdag må vi alle lytte til. Barn og unge skal kjenne at lokalsamfunnet tar de på alvor. Frihet til selv og kunne velge å ta egne beslutninger er Høyres ideologi.

Frihet og ansvar er to sider av samme sak. Mennesker som får muligheten og blir vist tillit tar også ansvar. Longyearbyens og våre fremtidige utfordringer trenger gode løsninger som bygger på en fornuftig og sunn balanse mellom enkeltmenneskers behov, lokale løsninger, bærekraftig tenking og respekt for den enkeltes meninger.

Vi som stiller til valg for Svalbard Høyre vil skape et inkluderende lokalsamfunn ved å fortsette å bygge på de gode verdier vårt lille samfunn her i dalen er bygget på.

Samtidig skal vi se etter nye og innovative løsninger på de utfordringer vi møter. Men aller viktigst må vi som engasjerer oss i politikk lytte til lokalbefolkningen. Det er du som vet hvor skoen trykker og det kan være du som sitter på løsninger eller ideer om utfordringer du møter i din hverdag.

Lokalstyret de neste fire årene vil møte mange utfordringer, spesielt knyttet opp mot fremtiden for SNSK, men også hvordan Longyearbyen og Svalbardsamfunnet skal utvikle seg inn i fremtiden.

For å få til det, må det nye lokalstyret være et forum som lytter til befolkningen, er åpen for gode og konstruktive debatter, og ikke minst har evne til å ta de vanskelige og riktige beslutningene.

Svalbard Høyre vil derfor føre en helhetlig politikk der vi tar enkeltmenneske, næringslivet og miljøutfordringer på alvor.

Nye innbyggere og besøkende skal tas i mot på en inkluderende og åpen måte, og lykkes vi med det vil vi styrke Svalbardsamfunnets identitet som en av Norges mest åpne og varme lokalsamfunn.

Svalbard høyre setter pris på MDG Svalbards leder ønsker å diskutere vår politikk i stedet for sin egen, det er han hjertelig velkommen til å fortsette med, og vi setter pris på hans engasjement.

Men dessverre ser vi at han kommer med flere uriktige og usanne påstander, blant annet når det gjelder vårt forhold til Høyre sentralt og ikke minst hva som er programfestet i vårt program, som forøvrig ikke er publisert i sin helhet enda.

Torgeir Prytz

Lokalstyrelederkandidat, Svalbard Høyre

Kjetil Figenschou

2. kandidat og leder for Svalbard Høyre.

Siste nytt i Leserinnlegg

Om bambus, spøkelseskreps og et Arktis i endring

Ekstern artikkel.

Åpent brev til helseministeren

Hvem er det som kan si at ett år av et menneskes liv er mindre verdt enn ti år av et annet?

Historieløse guider

Leserinnlegg: «Som en dyktig journalist, bør vite minst ti ganger mer enn det han eller hun normalt vil få bruk for. Først da bør reiselivssjefen og resten av Visit Svalbard være fornøyd.»

Utvikling av reiselivet

Leserinnlegg: Almenningens tragedie er i ferd med å bre om seg innen turismen.

Et naturlig flerkulturelt samfunn (i havet)

Kronikk: Nye funn av blåskjell har endelig gitt oss mulighet til å gjøre et skikkelig studie av hvor blåskjellene på Svalbard faktisk kommer fra, og ikke minst få avkreftet/bekreftet at det dreier seg om det vanlige blåskjellet Mytilus edulis.

Hallvard Holm gjør rett i å kritisere  - men det er god kvalitet på guidene

Ronny Brunvoll kommer Hallvard Holm i møte i kritikken av turistguidene i Longyearbyen, men hevder allikevel at kvaliteten jevnt over er god. Turistnæringen arbeider kontinuerlig med god opplæring av sine ansatte.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!