Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Det uvirkelige

Det uvirkelige

Tekst:

Publisert:

Før og etter er et stadig tilbakevendende tema i Svalbardpostens spalter (og leder). Jeg vil fortsatt hevde at det er en fordel å forholde seg til virkeligheten når det skal refereres til forhistorien.

Denne gangen skal vi se på sagaen om renseverk i Store Norske. Det var to renseverk i drift, ett i Longyearbyen og ett i Svea. Begge ble lagt ned på grunn av at kostnaden ved oppredningen var større enn prispremien som kunne oppnås på det ferdige produkt.
I en bedrift som skal leve av overskuddet på produksjonen, er det en helt rasjonell og logisk beslutning. Det ble i stedet valgt å satse på sikting og trommel, en enkel prosess som ga et produkt som forsvarte kostnadene.

Oppredningsforsøk ble foretatt, og resultatene av forsøkene ligger i Store Norskes arkiv. Konklusjonen var at mesteparten av forekomsten kunne oppredes med eksisterende trommel på Kapp Amsterdam, ved økende steinmengde måtte enten kullet kjøres flere ganger, eller kjøres i en større trommel, for øvrig helt uten vann.

Forsøkene ble utført av folk med relevant utdanning og erfaring. Og beslutningene ble også tatt av folk med relevant utdanning og erfaring. For øvrig er det grunn til å påpeke at ikke alle kunder var villige til å betale for brennverdien i produktet som kom ut av prosessen. Det var derfor nødvendig å blande inn skeidestein under lasting, slik at alle fikk det de hadde betalt for. Ingenting er gratis her i verden! For øvrig er det relativt god butikk å selge skeidestein til full pris.

Når det gjelder oppredningsverket, er neppe den oppgitte pris korrekt. Det har, så vidt jeg vet, vært gjennom to ombygninger. Hvilke økonomiske og faglige vurderinger som ligger i bunn for beslutningen vet ikke jeg, men resultatet virker ikke overbevisende.
Videre har verket en bemanning på totalt 23 og ligger i produksjonslinja som en innsnevring og kapasitetsreduserende faktor. Prispremien på det ferdige produkt må være ganske betydelig for å forsvare de økte kostnader.

Gruvedrift er bare faste kostnader. Å øke de faste kostnader utover det som er helt nødvendig, samtidig som produktiviteten reduseres, virker ikke helt logisk.

Bjørn Fjukstad
Longyearbyen

Nøkkelord

Siste nytt i Leserinnlegg

Et naturlig flerkulturelt samfunn (i havet)

Kronikk: Nye funn av blåskjell har endelig gitt oss mulighet til å gjøre et skikkelig studie av hvor blåskjellene på Svalbard faktisk kommer fra, og ikke minst få avkreftet/bekreftet at det dreier seg om det vanlige blåskjellet Mytilus edulis.

Hallvard Holm gjør rett i å kritisere  - men det er god kvalitet på guidene

Ronny Brunvoll kommer Hallvard Holm i møte i kritikken av turistguidene i Longyearbyen, men hevder allikevel at kvaliteten jevnt over er god. Turistnæringen arbeider kontinuerlig med god opplæring av sine ansatte.

UNIKT, TRYGT OG  SKAPENDE - FOR ANDRE ENN LOKALSTYRE SELV ?

Leserinnlegg: Lokalstyres avslag av søknad om bygging av flytebrygge på Hotellneset, hemmer næringsutviklingen.

Else Christie  Kielland – Kunstner i mellomkrigstidens Svalbard

Leserinnlegg: Else Christie Kielland hadde flere kunstneropphold i Longyearbyen på 30-tallet. Hun ønsket seg stadig tilbake til øya hvor hun hentet inspirasjon til sin kunst.

Longyearbyen  – et historieløst samfunn

Leserinnlegg: Hallvard Holm oppfordrer turistnæringen til grundigere opplæring av guidene på øya.

Retten til å dø på Svalbard

Leserinnlegg: Leif Magne Helgesen knuser noen av mytene som eksisterer om livet på Svalbard.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!