Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Den tilbakevendende kampen om grunnen i Longyearbyen

FOTO: Privat

Den tilbakevendende kampen om grunnen i Longyearbyen

SNSK oppfordrer til at vi nå fokuserer på å utvikle Longyearbyen basert på samarbeid, respekt for hverandres roller og utnyttelse av potensialet som finnes hos de sentrale aktørene i samfunnet her oppe.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
28.10.2016 kl 08:17

Grunnen i Longyearbyen tilhørte Store Norske Spitsbergen Kullkompani (SNSK) fra 1916, fram til staten i 2015 kjøpte selskapets eiendommer i forbindelse med refinansieringen av gruvedriften. Med unntak av noen år etter utskillelsen av det som først var Store Norskes datterselskap Svalbard samfunnsdrift, har SNSK forvaltet grunnen. Etter salget av eiendommene i fjor, fortsatte SNSK forvaltningen av grunnen etter avtale med staten.

I dag har Longyearbyen lokalstyre (LL) all nødvendig regulerings- og byggesaksmyndighet tilsvarende hvilken som helst kommune på fastlandet. Det er LL som derigjennom bestemmer og legger til rette for utviklingen av Longyearbyen. LL forholder seg til grunneier, igjen som det er normalt i resten av kongeriket. At grunneier er staten v/forvalter SNSK, borger for et godt samarbeid mellom grunneier og regulerende myndighet.

LL og SNSK har også ytterligere avtaler og ordninger som ivaretar LLs behov til sine kommunale funksjoner. LL har rett til gratis feste av grunn til kommunale behov, de får den grunnen og de tomtene de ønsker, og de har en tinglyst rett på hele eiendommen til drift og vedlikehold av teknisk infrastruktur på bortfestede tomter.

SNSK har de senere årene vært en aktiv grunneiendomsforvalter og satt i gang en rekke delplaner for utbygging av boliger og næringseiendom. Det har vært arealplanleggingen og tilgangen på investeringsmidler til teknisk infrastruktur som har begrenset tomtetilgangen og utviklingen av Longyearbyen. Begge disse forhold har LL allerede ansvaret for. Det er viktig å huske at det ikke er noe i veien for at LL – utover å være arealplanmyndighet – selv utvikler eiendommen gjennom å igangsette delplaner.

Det er her ikke meningen å kritisere arbeidet til LLs administrasjon. Det er dyktige folk som gjør en utmerket jobb innenfor sitt ansvarsområde. Vi oppfatter også samarbeidet med LL som godt, både i det løpende arbeidet og i større prosjekter, som nå i forbindelse med utviklingen av Hotellneset. Vi kan imidlertid ikke se hva som gjør det så nødvendig at LL også overtar forvaltningen av grunnen. Snarere er det vesentlige argumenter mot dette; sammenblanding av rollen som regulerende myndighet og rollen som grunneier er ikke heldig.

Det er naturlig at SNSK som eiendomsaktør kan utvikle enkelte tomter selv, slik vi også har gjort, men det er viktig å presisere at selskapet er forpliktet til ikke å forskjellsbehandle tomtesøkere og festere. Det er også et faktum at det uansett er begrenset med arealer til nye tomter og at utviklingen av byen først og fremst vil skje gjennom transformasjon av områdene det allerede er festere av. Nøkkelen er samarbeid, tilrettelegging

og insentiver for å få til dette i praksis.

SNSK er en viktig samfunnsaktør i Longyearbyen. SNSK har et samfunnsoppdrag og er underlagt statlig styring. Samtidig er SNSK et aksjeselskap, med de styringsmulighetene som følger av dette. Å forvalte og utvikle grunnen i Longyearbyen er en åpenbar, sentral rolle som SNSK bør fortsette å ha i framtiden.

Det skulle vi gjerne sett at flere av byens politikere så verdien av, i stedet for på ny å skulle utfordre denne funksjonen. Dette har vært et tilbakevendende tema og var ikke minst oppe i behandlingen av forrige svalbardmelding (2008-2009). Stortinget ba da regjeringen om å vurdere om grunneieransvaret burde overføres til andre, noe det i den etterfølgende prosessen ikke førte til at det ble. Vi etterlyser derfor ro rundt grunneiendomsspørsmålet og ikke en stadig posisjonering og dragkamp. Det undergraver det lokale samarbeidet, og det gir et underlig signal til sentrale myndigheter – dit det til stadighet vektlegges lokalt at man må tale med felles stemme.

Det er derfor forstemmende at Lokalstyreleder Arild Olsen i Svalbardposten 7. oktober – presset for sitt soloutspill i høringen om svalbardmeldingen – forsøker å bruke den tragiske skredulykken som bevis for at LL må få grunneieransvaret og at deres evne til å gjennomføre nødvendige sikringstiltak avhenger av det. Vi ønsker ikke å fortsette dette som en polemikk i media, men vil nøye oss med å si at Arild Olsen har rett i at det er byens hovedoppgave nå, men den verken er eller har vært avhengig av at LL sitter som grunneier.

SNSK oppfordrer til at vi nå fokuserer på å utvikle Longyearbyen basert på samarbeid, respekt for hverandres roller og utnyttelse av potensialet som finnes hos de sentrale aktørene i samfunnet her oppe.

Sveinung Lystrup Thesen

Eiendoms- og forvaltningssjef i SNSK

Nøkkelord

Siste nytt i Leserinnlegg

Den blå time

Vi er inne i den fagreste tiden på året, men også den farligste. Det er viktig at vi ser hverandre og bryr oss slik at ingen isolerer seg og blir værende i mørket

Sverdrupbyen i brann

En kommentar til bildet av brenning av Sverdrupbyen (Historisk bilde, Svalbardposten 3. utgave, 20.01.2017).

Isbjørnens hegemoni

Berit Våtvik om Longyearbyens fremtid.

 
Svalbard kan bli starten på et nytt norsk energieventyr

Thorium-basert kjernekraft i kompakt småskala utførelse, er et alternativ som bør utredes for å dekke et fremtidig behov for kraft og varme på Svalbard.

Reisemålsutvikling i et grønt perspektiv

Visit Svalbard og medlemsbedriftene tar «grønn omstilling» på alvor, skriver reiselivssjef Ronny Brunvoll i dette innlegget.

Spitsbergen Travel blir til Hurtigruten Svalbard

Fra 1. januar 2017 endret Spitsbergen Travel navn til Hurtigruten Svalbard.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!