Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Leserinnlegg:

Botid, økonomisk (u)ansvarlighet og retorikk

"Dersom Olsen hadde tatt seg tid til å lese vårt program, ville han ha sett at vi vil være restriktive med nye låneopptak, i motsetning til hva hans eget parti har vært."

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
24.09.2015 kl 22:39

Jeg må si jeg ble litt forundret når Espen Rotevatn tidligere i sommer uttrykte at «vi håper at Torgeir Prytz vil slutte å bruke billig Ap-retorikk», for hva er egentlig «billig Ap-retorikk»? Jo, Aps retorikk går dessverre ut på å skape et problem ved å tillegge andre en mening dem ikke har, for så å argumentere mot dette oppkonstruerte problemet. Dette er den simpleste formen for debatt, men dessverre har vi gjennom valgkampen sett flere eksempler der Aps førstekandidat Arild Olsen fremsetter usannheter om vår politikk for så å argumentere mot dem, senest i leserinnlegg i forrige utgave av Svalbardposten. Her påstår han nok en gang at «Høyre og representanter fra Venstre ønsker å ta opp lån for å bygge ut kulturhuset». Hva Venstre egentlig vil er jeg faktisk ikke i stand til å svare på, men som ledder for Svalbard Høyre kan jeg garantere at det aldri har vært diskutert i partiet å bygge ut kulturhuset. Riktig nok deltok noen av våre politikere i en arbeidsgruppe på «Strategikonferansen» som konkluderte med at det kunne være fornuftig å vurdere en samlokalisering av biblioteket og Galleri Svalbard i tilknytning til vårt allerede utmerkede kulturhus. Men der ifra er det temmelig langt til å være villige til og å øke gjeldsgraden for å finansiere en utvidelse av kulturhuset.

Dersom Olsen hadde tatt seg tid til å lese vårt program, ville han ha sett at vi vil være restriktive med nye låneopptak, i motsetning til hva hans eget parti har vært i inneværende periode. For det er ikke til å stikke under en stol at gjeldsgraden har økt under sittende Lokalstyre. Longyearbyen Lokalstyre er relativt sett på gjeldstoppen i Norge, med det mener jeg at dersom vi hadde vært en normal kommune med ansvar for helse og omsorg ville det vært stor sjanse for at vi hadde havnet på robeklisten og dermed under administrasjon av fylkesmannen. Nå er selvsagt ikke Lokalstyret en «normal kommune», men det er ikke noen grunn til at vi ikke skal ha en sunn «kommuneøkonomi», derfor vil Svalbard Høyre som nevnt være restriktive med nye låneopptak, og når det gjelder en eventuell utvidelse av kulturhuset er vi dirkete imot det. Når det nå er avklart håper jeg at vi for ettertiden kan få se en mer sympatisk og ærligere side av Arild Olsen, enn hva vi har fått se til nå.

Av og til er det nødvendig med noen avklaringer men generelt er jeg ikke så glad i å diskutere andre politikere, og deres politikk, for som høyremann er jeg «oppdratt» til å snakke om VÅR politikk, og det har jeg tenkt å bruke resten av innlegget mitt til.
Noe som opptar meg er gjennomsnittlig botid, eller «turnover» om du vil, for vi må erkjenne at det er en utfordring at utskiftningen i befolkningen er såpass stor som den er hos oss. Næringslivet har ikke tilgang på stabil kompetanse og må bruke unormalt mye ressurser på gjentatt opplæring av nye medarbeidere, fritidstilbudet vil variere på grunnlag av hvilke ildsjeler som til en hver tid er bosatt i byen. Og som innbygger i Longyearbyen må du være innstilt på en kontinuerlig fornyelse av bekjentskapskretsen, dersom du er interessert i å fortsatt ha en bekjentskapskrets.

Svalbard Høyre har programfestet flere tiltak for å redusere turnoveren. Vi har for eksempel en rekke tiltak som skal bidra til forutsigbarhet for næringslivet, som vil gi stabile og trygge arbeidsplasser. Næringslivet på sin side er avhengige av deres ansatte finner det mer attraktivt å bo i Longyearbyen, enn i andre byer. Vi i Svalbard Høyre mener derfor god skole politikk også er god næringspolitikk, vi vil gjøre en allerede bra skole enda bedre, vi vil gjøre allerede dyktige lærere og pedagoger i skole og barnehager enda dyktigere ved å tilby relevant etterutdanning. Vi vil øke sosiallærerstillingen for å redusere og ikke minst forebygge mobbing og konflikter blant barn og unge, og de elevene som har behov for det lille ekstra i skolen skal få det. Vi vil gi et stabilt og forutsigbart tilbud om vedregående opplæring, vi vil ta i bruk digitale læringstilbud i videregående skole. Vi vil fortsatt tilby full barnehagedekning, uten å overskride statens makspris, og ikke minst skal vi satse på kulturskolen og ungdomsklubben. Vi vil jobbe for at bosatte på Svalbard skal få mulighet til å nedskrive studielånet etter samme prinsipper som i dag gjelder for bosatte i Nord-Troms og Finnmark.

Så dersom du vil ha et stabilt familiesamfunn, økonomisk ansvarlighet, og samtidig få en sympatisk og ærlig lokalstyreleder på kjøpet må du stemme Høyre den 5. oktober, for den 6. er det for sent.
Godt valg.

Siste nytt i Leserinnlegg

Hallvard Holm gjør rett i å kritisere  - men det er god kvalitet på guidene

Ronny Brunvoll kommer Hallvard Holm i møte i kritikken av turistguidene i Longyearbyen, men hevder allikevel at kvaliteten jevnt over er god. Turistnæringen arbeider kontinuerlig med god opplæring av sine ansatte.

UNIKT, TRYGT OG  SKAPENDE - FOR ANDRE ENN LOKALSTYRE SELV ?

Leserinnlegg: Lokalstyres avslag av søknad om bygging av flytebrygge på Hotellneset, hemmer næringsutviklingen.

Else Christie  Kielland – Kunstner i mellomkrigstidens Svalbard

Leserinnlegg: Else Christie Kielland hadde flere kunstneropphold i Longyearbyen på 30-tallet. Hun ønsket seg stadig tilbake til øya hvor hun hentet inspirasjon til sin kunst.

Longyearbyen  – et historieløst samfunn

Leserinnlegg: Hallvard Holm oppfordrer turistnæringen til grundigere opplæring av guidene på øya.

Retten til å dø på Svalbard

Leserinnlegg: Leif Magne Helgesen knuser noen av mytene som eksisterer om livet på Svalbard.

Møte i Arktisk forening

Leserbrev: Søndag 16. oktober inviterte Arktisk forening til ei markering i forbindelse med at Store Norske er 100 år.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!