Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Bo trygt i Lia

Husrekka i Lia. FOTO: Line Nagell Ylvisåker

Bo trygt i Lia

Senest ut på 1990-tallet har skredrisikoen i Lia basert på modellregning vært kjent for Svalbard Samfunnsdrift.

Tekst:

Publisert:

«Fortgang for nye boliger» (SP 20.05.2016) og «Får ikke flytte hit» (SP 27.05.2016) viser at boliger nedenfor Skjæringa møter motstand, hvor fordelaktig området enn måtte være teknisk og praktisk.

Senest ut på 1990-tallet har skredrisikoen i Lia basert på modellregning vært kjent for Svalbard Samfunnsdrift (ved Norges Geotekniske Institutt, ved undertegnete og muligens flere). Den pågående NVE-analysen vil neppe gi noe vesentlig nytt bilde. Avhengig av modellenes forutsetninger og antatte snødynamiske koeffisienter samt nyere tids gitte bestemmelser om akseptabel risiko vil ventelig de øverste en til to rader hus ansees for utsatte i dag også.

Avbøtende tiltak mot snøskred trenger ikke være ensbetydende med flytting. Det er spørsmål om byggetekniske grep og økonomi. Oppsamlingen av snø i bruddsonen for skred ovenfor spisshusene kunne reduseres signifikant ved trinnvise snøgjerder i retning mot Gruvedalen. Halvert vindhastighet betyr på 1/8 redusert frakt av snø. Bebyggelsen øverst i Gruvedalen kunne sikres mot krypende oppsamlet snø ved oppsatte støtter. Snøbruer i vestskråningen av Sukkertoppen, dimensjonert for å stå i mot forventet trykk av snø, ville være kostbare å installere men effektive.

Nyttig i beslutningsprosessen kunne bli opsjonen og en plan å beholde den eksisterende bebyggelse, men forsvarlig sikret ved forbygninger mot skred.

Reinhard Mook

Longyearbyen

Siste nytt i Leserinnlegg

Hallvard Holm gjør rett i å kritisere  - men det er god kvalitet på guidene

Ronny Brunvoll kommer Hallvard Holm i møte i kritikken av turistguidene i Longyearbyen, men hevder allikevel at kvaliteten jevnt over er god. Turistnæringen arbeider kontinuerlig med god opplæring av sine ansatte.

UNIKT, TRYGT OG  SKAPENDE - FOR ANDRE ENN LOKALSTYRE SELV ?

Leserinnlegg: Lokalstyres avslag av søknad om bygging av flytebrygge på Hotellneset, hemmer næringsutviklingen.

Else Christie  Kielland – Kunstner i mellomkrigstidens Svalbard

Leserinnlegg: Else Christie Kielland hadde flere kunstneropphold i Longyearbyen på 30-tallet. Hun ønsket seg stadig tilbake til øya hvor hun hentet inspirasjon til sin kunst.

Longyearbyen  – et historieløst samfunn

Leserinnlegg: Hallvard Holm oppfordrer turistnæringen til grundigere opplæring av guidene på øya.

Retten til å dø på Svalbard

Leserinnlegg: Leif Magne Helgesen knuser noen av mytene som eksisterer om livet på Svalbard.

Møte i Arktisk forening

Leserbrev: Søndag 16. oktober inviterte Arktisk forening til ei markering i forbindelse med at Store Norske er 100 år.

Annonse
Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!