Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Arrangementsturisme i Longyearbyen

Reiselivssjefen i Visit Svalbard vil med den nyopprettede stillingen styrke samarbeidet mellom de ulike aktørene i Longyearbyen. FOTO: Christopher Engås

Arrangementsturisme i Longyearbyen

Debatt: Innovasjon Norge har arrangementsturisme som ett av sine satsingsområder, og i den siste Svalbard-meldingen vises det til potensialet som ligger i koblingen mellom kultur og reiseliv også lokalt. I Longyearbyen er vi nå i gang med festivalsesongen, og vi ser beviselig den effekten et levende kulturtilbud har for vår bransje. Dette er en effekt vi ønsker å utvikle og forsterke.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
28.10.2016 kl 08:18

Det yrer i idretts- og kulturtilbudet i Longyearbyen, der frivillige med støtte fra bl.a. lokalt næringsliv skaper fantastiske opplevelser for oss som bor her og de som gjester byen. Spesielt nå som vi går inn i mørketiden blir man slått av det enorme – og gode – tilbudet som til enhver tid finnes. Du finner trolig ikke tilsvarende på fastlandet i et tettsted av Longyearbyens størrelse. Dette er da også ett av de unike trekkene som er så fantastisk ved vårt vesle samfunn, der folk går sammen og får ting til å skje. Det er en styrke hvis kraft ikke må undervurderes, og det må derfor voktes rundt frivilligheten og den skaperkraften som ligger der.

Når Visit Svalbard nå skal ansette en arrangementskoordinator, så er det ikke for å gå verken eksisterende festivaler eller andre arrangement i Longyearbyen i næringen. For oss og våre 70 medlemsbedrifter handler det tvert imot om å ta tak i nye og mer kommersielle muligheter, og som kan styrke vår ambisjon om helårsturisme. En matfestival med utgangspunkt i lokale restauranter og produsenter står høyt på prioriteringslista for mørketida 2017. Bidrag inn mot en bebudet kammermusikkfestival står på trappene, og vi vet at Arctic Race snuser på en etappe i Longyearbyen og følgelig trenger lokal tilretteleggingskompetanse.

Øl-festivalen er et kommersielt arrangement, initiert av Spitsbergen Travel, men med et potensial til å bli et by-arrangement om vi gjør noen grep. Dette nevnt som noen eksempler på det koordinatoren skal jobbe med, og som er helt i tråd med hvordan både Innovasjon Norge tenker utvikling og som Stortinget peker på som en ytterligere mulighet for å bidra til målet om helårsturisme. Opprettelsen av stillingen er for øvrig tungt forankret i de ambisjoner det lokale reiselivet har, der vi gjennom vår felles strategi «Masterplan Destinasjon Svalbard mot 2025» har pekt på nettopp arrangementsturisme som ett av 14 konkrete tiltak.

I tillegg til å utvikle nye og i utgangspunktet kommersielle arrangement, som ikke skal konkurrere med eksisterende tilbud, håper og tror vi at stillingen også kan bidra til å gjøre hverdagen enklere for de mange lokale initiativ som reiselivsnæringen er så avhengig av. Vi ønsker i tiden som kommer å sette oss ned sammen med de frivillige aktørene og diskutere denne synergien; kan eksempelvis flyforbindelser være noe det kan samarbeides om? Billigere innkjøpsordninger, finansiering av utstyr, eller koordinering av datoer og perioder? Mulighetene ligger der, og kan vår stilling bidra til å styrke det eksisterende idretts- og kulturlivet vil ingenting være bedre enn det.

Vår ambisjon er altså at arrangementskoordinatoren skal skape nye opplevelser, til glede for fastboende og turister. I tillegg ønsker vi sterkt å signalisere at det eksisterende frivillige tilbudet som allerede finnes i byen vår ikke skal tæres på eller ødelegges for. Vi er tvert imot avhengig av et fortsatt godt samspill mellom de frivillige initiativene og vår næring, og kanskje blir arrangementskoordinatoren et verktøy for å utvikle også dette forholdet bedre i årene som kommer. Tiden vil vise – inntil da, nyt mørketida og en sydende by fylt med kultur og glade mennesker!Ronny Brunvoll
Reiselivssjef
Visit Svalbard

Siste nytt i Leserinnlegg

Hallvard Holm gjør rett i å kritisere  - men det er god kvalitet på guidene

Ronny Brunvoll kommer Hallvard Holm i møte i kritikken av turistguidene i Longyearbyen, men hevder allikevel at kvaliteten jevnt over er god. Turistnæringen arbeider kontinuerlig med god opplæring av sine ansatte.

UNIKT, TRYGT OG  SKAPENDE - FOR ANDRE ENN LOKALSTYRE SELV ?

Leserinnlegg: Lokalstyres avslag av søknad om bygging av flytebrygge på Hotellneset, hemmer næringsutviklingen.

Else Christie  Kielland – Kunstner i mellomkrigstidens Svalbard

Leserinnlegg: Else Christie Kielland hadde flere kunstneropphold i Longyearbyen på 30-tallet. Hun ønsket seg stadig tilbake til øya hvor hun hentet inspirasjon til sin kunst.

Longyearbyen  – et historieløst samfunn

Leserinnlegg: Hallvard Holm oppfordrer turistnæringen til grundigere opplæring av guidene på øya.

Retten til å dø på Svalbard

Leserinnlegg: Leif Magne Helgesen knuser noen av mytene som eksisterer om livet på Svalbard.

Møte i Arktisk forening

Leserbrev: Søndag 16. oktober inviterte Arktisk forening til ei markering i forbindelse med at Store Norske er 100 år.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!