Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Å frykte massedød

Svalbardposten skrev nylig at forskere frykter stor dødelighet for svalbardreinen denne vinteren. Årsaken er store svigninger i temperaturen og islokk. FOTO: Eigil Movik, Sysselmannen

Å frykte massedød

Ingen burde frykte massedød blant disse dyrene av to gode grunner.

Tekst:

Publisert:

For å oppmuntre folket i 1933 erklærte President Rooseveldt «Det eneste vi bør frykte er frykt» . Etter å ha lest ‘Frykter massedød’ (blant svalbardrein denne vinteren; Svalbardposten 10-2015) tenkte jeg «Det eneste vi bør frykte er mangelfull formidling av velkjente fakta». Kunnskap om svalbardreinens økologi er kommet vesentlig lengre enn det man få inntrykk av i artikkelen. Ingen burde frykte massedød blant disse dyrene av to gode grunner.

For det første: Den høye dødeligheten som vil forekomme blant rein i Adventdalen denne vinteren er ikke noen overraskelse. Tvert imot. Den vil være en naturlig konsekvens av dyrenes økologi og noe mine kolleger og jeg forutså allerede i juni i fjor (og som jeg fortalte SP i intervju allerede den gang). Massedød vil være en uunngåelig konsekvens av tre ting: et veldig høyt antall rein i 2014 (som øker konkurransen om beite), en høy andel av gamle dyr i bestanden (noe som er en konsekvens av lav dødelighet de siste to år), og et stort antall kalver (som alltid er utsatt for sult) i bestanden. Ved denne kombinasjonen av omstendigheter har værforholdene om vinteren liten innflytelse på overlevelse.

Forøvrig, skal man trekke været inn i debatten, bør det også påpekes at mildværet om vinteren stort sett er fordelaktig for svalbardrein. I allefall i den forstand at de etablerte bestander har vokst de siste fire tiår parallelt med vintervarming. Økningen i temperatur om vinteren har vært størst siden midten av 1990 årene og det har også økningen i antall rein. Å forstå de økologiske mekanismene som styrer dette er et mål for dagens forskning.

For det andre, høy dødelighet blant rein er biologisk sett på ingen måte ‘ille’, ‘tragisk’ eller ’tegn til økologisk ubalanse’ (som det har blitt beskrevet gjennom tidene). I allefall ikke mer ille enn den lave dødelighet og veldig raske bestandsvekst som alltid kommer etter ‘kræsj’ år. Kraftige svingninger i antall rein representerer ikke forstyrrelse i bestandenes normale vekstmønster: de ER bestandenes normale vekstmønster. Vedvarende ustabilitet er en iboende karak-teristikk hos bestander av svalbardrein. Det er et uttrykk for dens økologi og er av stor vitenskapelig interesse. Å frykte år med høy dødelighet hos svalbardrein er like meningsløst som å frykte innskrumping av reinroseblomster på seinsommeren. Ingen av delene er pent, men begge er helt normalt.

Forøvrig, det rapporteres i artikkelen at Sysselmannen har funnet flere gamle bukker med knekt bein nå i vinteren. Dette er også helt vanlig. Å skli ned bratte skråninger og dø med brukket bein er fire ganger vanligere hos hanner enn hos hunner. I motsetning til bukker, bærer simler sine gevir gjennom vinteren. De kan dermed forsvare de beste beiteplassene som de bruker selv, og tvinger dermed sultne, gamle bukker til å leite etter beite der ingen andre tør å gå.

Også det er livets gang.

Nøkkelord

Siste nytt i Leserinnlegg

Om bambus, spøkelseskreps og et Arktis i endring

Ekstern artikkel.

Åpent brev til helseministeren

Hvem er det som kan si at ett år av et menneskes liv er mindre verdt enn ti år av et annet?

Historieløse guider

Leserinnlegg: «Som en dyktig journalist, bør vite minst ti ganger mer enn det han eller hun normalt vil få bruk for. Først da bør reiselivssjefen og resten av Visit Svalbard være fornøyd.»

Utvikling av reiselivet

Leserinnlegg: Almenningens tragedie er i ferd med å bre om seg innen turismen.

Et naturlig flerkulturelt samfunn (i havet)

Kronikk: Nye funn av blåskjell har endelig gitt oss mulighet til å gjøre et skikkelig studie av hvor blåskjellene på Svalbard faktisk kommer fra, og ikke minst få avkreftet/bekreftet at det dreier seg om det vanlige blåskjellet Mytilus edulis.

Hallvard Holm gjør rett i å kritisere  - men det er god kvalitet på guidene

Ronny Brunvoll kommer Hallvard Holm i møte i kritikken av turistguidene i Longyearbyen, men hevder allikevel at kvaliteten jevnt over er god. Turistnæringen arbeider kontinuerlig med god opplæring av sine ansatte.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!