Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Spitsbergen Travel blir til Hurtigruten Svalbard

Publisert:

Fra 1. januar 2017 endret Spitsbergen Travel navn til Hurtigruten Svalbard.

 
Om bambus, spøkelseskreps og et Arktis i endring

Publisert: - Oppdatert: 13.01.2017 kl 08:32

Ekstern artikkel.

 
Åpent brev til helseministeren

Publisert:

Hvem er det som kan si at ett år av et menneskes liv er mindre verdt enn ti år av et annet?

 
Historieløse guider

Publisert:

Leserinnlegg: «Som en dyktig journalist, bør vite minst ti ganger mer enn det han eller hun normalt vil få bruk for. Først da bør reiselivssjefen og resten av Visit Svalbard være fornøyd.»

 
Utvikling av reiselivet

Publisert:

Leserinnlegg: Almenningens tragedie er i ferd med å bre om seg innen turismen.

 
Et naturlig flerkulturelt samfunn (i havet)

Publisert:

Kronikk: Nye funn av blåskjell har endelig gitt oss mulighet til å gjøre et skikkelig studie av hvor blåskjellene på Svalbard faktisk kommer fra, og ikke minst få avkreftet/bekreftet at det dreier seg om det vanlige blåskjellet Mytilus edulis.

 
Hallvard Holm gjør rett i å kritisere  - men det er god kvalitet på guidene

Publisert:

Ronny Brunvoll kommer Hallvard Holm i møte i kritikken av turistguidene i Longyearbyen, men hevder allikevel at kvaliteten jevnt over er god. Turistnæringen arbeider kontinuerlig med god opplæring av sine ansatte.

 
UNIKT, TRYGT OG  SKAPENDE - FOR ANDRE ENN LOKALSTYRE SELV ?

Publisert:

Leserinnlegg: Lokalstyres avslag av søknad om bygging av flytebrygge på Hotellneset, hemmer næringsutviklingen.

 
Else Christie  Kielland – Kunstner i mellomkrigstidens Svalbard

Publisert:

Leserinnlegg: Else Christie Kielland hadde flere kunstneropphold i Longyearbyen på 30-tallet. Hun ønsket seg stadig tilbake til øya hvor hun hentet inspirasjon til sin kunst.

 
Longyearbyen  – et historieløst samfunn

Publisert:

Leserinnlegg: Hallvard Holm oppfordrer turistnæringen til grundigere opplæring av guidene på øya.

 
Retten til å dø på Svalbard

Publisert:

Leserinnlegg: Leif Magne Helgesen knuser noen av mytene som eksisterer om livet på Svalbard.

 
Møte i Arktisk forening

Publisert: - Oppdatert: 04.11.2016 kl 13:50

Leserbrev: Søndag 16. oktober inviterte Arktisk forening til ei markering i forbindelse med at Store Norske er 100 år.

 
Verdien av en dom

Publisert: - Oppdatert: 04.11.2016 kl 10:10

Leserbrev: En domfellelse etter skredulykken i fjor, vil kunne skape presedens og dermed klargjøre hvem som skal holdes ansvarlig for at ingen tiltak ble iverksatt i forkant av ulykken.

 
Diskusjon, ikke taushet

Publisert: - Oppdatert: 28.10.2016 kl 08:02

Debatt: I en tid hvor Longyearbyen skal igjennom en krevende omstilling, bør debatten om grunnforvaltningen løftes opp på lokalpolitisk nivå, i stedet for å legges lokk på.

 
Tilbakevendende kamp  eller samfunnsutvikling?

Publisert: - Oppdatert: 28.10.2016 kl 08:03

Debatt: Eiendoms- og forvaltningssjef i Store Norske misforstår lokaldemokratiets rolle i det han ber om ro rundt spørsmålet om grunnforvaltningen i Longyearbyen.

 
Arrangementsturisme i Longyearbyen

Publisert: - Oppdatert: 28.10.2016 kl 08:18

Debatt: Innovasjon Norge har arrangementsturisme som ett av sine satsingsområder, og i den siste Svalbard-meldingen vises det til potensialet som ligger i koblingen mellom kultur og reiseliv også lokalt. I Longyearbyen er vi nå i gang med festivalsesongen, og vi ser beviselig den effekten et levende...

 
Store Norske må forstå sin rolle

Publisert: - Oppdatert: 28.10.2016 kl 08:03

Debatt: Eiendoms- og forvaltningssjef i Store Norske, Sveinung Lystrup Thesen, har misforstått Store Norskes forvaltningsrolle i det han ber om politikernes taushet.

 
SuperDARN offisielt åpnet

Publisert:

Den første norske SuperDARN radaren ble offisielt åpnet på Breinosa onsdag 19 oktober. SuperDARN står for Super Dual Auroral Radar Network.

 
Den tilbakevendende kampen om grunnen i Longyearbyen

Publisert: - Oppdatert: 28.10.2016 kl 08:17

SNSK oppfordrer til at vi nå fokuserer på å utvikle Longyearbyen basert på samarbeid, respekt for hverandres roller og utnyttelse av potensialet som finnes hos de sentrale aktørene i samfunnet her oppe.

 
 Longyearbyen  og cruiseturismen

Publisert:

«I don’t do cruising anymore, I do expeditions», kunne en voksen amerikaner godt kledd for den arktiske sommeren fortelle meg da han kom innom turistinformasjonen i teltet på Bykaia i sommer.

 
Svar til Khanittha

Publisert:

Arnt Vegar Jenssen svarer på forrige ukes leserinnlegg.

 
Spurvefugler på avveie

Publisert:

Sjeldne spurvefugler i Longyearbyen ses oftest denne måneden.

 
Nok et spark nedover

Publisert:

Jensen i sin ombudsmannsrolle velger en ovenfra-og-ned-holdning når han nærmest driver folkeopplysning i Svalbardposten om utlendingers rettigheter.

 
Peder Åsmund Pedersen til minne

Publisert:

Peder Åsmund var en av de første som ble født under overvintring på Svalbard.

 

Publisert:

Jeg er for en frisk natur og har alltid sett på meg selv som en isbjørnambassadør. Nå er jeg også blitt en ulveambassadør!

 
Annonse
Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!