Turisme og gretne gamle gubber

Publisert:

Å selge Svalbard som en partydestinasjon er en fornærmelse mot oss som bor her og vår spektakulære natur.

 
Kjernekraft på pram

Publisert:

Thorium bør med i utredningen om ny energibærer på Svalbard.

 
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
 
Klimaet, «glas-huset» og Ole Humlum

Publisert:

Nytt svar til Ole Humlum.

 
Longyearbyen: fra Company Town til Party Town eller Costa del LYB

Publisert:

Innlegg fra en gretten gammel gubbe.

 

Publisert:

Svar til Ole Humlum - om ansvar og handlekraft.

 
ANNONSE
Annonse
Debatten om Store Norske

Publisert:

Direktøren har ordet.

 
Finnes det enda Interpol?

Publisert:

Freia om taggingen på freda bygg i L0ongyearbyen

 
Miljøregelverk  og lokal mat

Publisert: - Oppdatert: 30.06.2017 kl 10:53

Svar til Trude Borch

 
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
 
Klimasvar til Reinhard Mook og Rupert Krapp

Publisert:

Reinhard Mook etterlyser i Svalbardposten 23. juni et klart svar fra meg om spørsmålet om CO2 og andre «klimagasser». Det skal han naturligvis få. Jeg mener at en økt mengde atmosfærisk CO2 vil ha en oppvarmende effekt, men mindre enn det som klimamodellene antar.

 
Miljøregelverket på Svalbard stopper ønsket reiselivsutvikling

Publisert:

Norske myndigheter ønsker en økt reiselivssatsing på Svalbard. Det strenge miljøregelverket på Svalbard setter imidlertid store begrensninger på både høsting og omsetting av lokale råvarer som vilt og fisk på øygruppen.

 

Publisert:

Oppfølging til Humlum om klimamodeller og datamaskiner

 
ANNONSE
Annonse
Grønn energiløsning for Longyearbyen?

Publisert:

Kronikk om fremtidige energiløsninger.

 

Publisert:

Svar til Ole Humlum.

 
Klimamodeller og den virkelige verden

Publisert:

Det er alltid en fornøyelse å få anledning til å utveksle synspunkter om klima og klimaforskning, så jeg følger gjerne oppfordringen fra Espen Klungseth Rotevatn til dette.

 
Klimatologar og geografar arbeider ulikt

Publisert:

Fysisk geograf Humlum ser på verets statistikk i fortid og nåtid utan å finne alarmerande teikn så langt.

 
Vitenskap og kritikk

Publisert:

Svar til Ole Humlum

 
SVALGREEN

Publisert:

Nordisk arktisk samarbeid om forskning og høyere utdanning i Høyarktis.

 
Vitenskap og politikk:  Svar til Espen Klungseth Rotevatn

Publisert:

Det kan virke som om Espen Klungseth Rotevatn ikke mener det er relevant for en fysisk geograf å ha faglig begrunnet ­mening om klima. Det er en feilslutning.

 
Takk til KSAT

Publisert:

Reinhard Mook håper KSAT gjentar suksessen med åpen dag på Svalsat.

 
Å bekymre seg, eller ikke bekymre seg – det er spørsmålet!

Publisert:

Har 50 år med klimaforskning bygget på en feil bare Ole Humlum vet om?

 
Klima i teori og empiri

Publisert:

Førre nummer av Svalbardposten viser til professor Ole Humlum si slutning at nåtidas oppvarming ligg innafor «naturens» svingingar. Ikkje noko å engste seg for, tykkjer han. Klimamodellar var uvitskapelege fordi prognosar ikkje kan prøvast på lenge, hevdar han.

 
Hallo! Jeg lever enda!

Publisert:

Siden 1973 har jeg disponert en bistasjon i Sassendalen. Det gikk fint i mange år.

 
Longyearbyen fra Company town til turist­destinasjon i verdensklasse

Publisert: - Oppdatert: 12.05.2017 kl 09:09

Kan vi bli enda bedre? spør to av mennene bak Svalbard Adventure Group.

 
Snøskred i dagens lys

Publisert: - Oppdatert: 28.04.2017 kl 13:12

«Min konklusjon er: Få skredvern på plass i sommar.»

 
Skyt ulven!

Publisert: - Oppdatert: 28.04.2017 kl 13:16

«Som Ravlo så riktig poengterer vil næringsliv på Svalbard fortsatt være en marginal øvelse for noen. Og det siste vi da trenger er at et selskap som lever på nåde og velvilje fra staten går i konkurranse med privat næringsliv.»

 
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse