Tøft år for  ærfuglene og  hvitkinngjessene i Kongsfjorden

Kronikk:

Tøft år for ærfuglene og hvitkinngjessene i Kongsfjorden

Publisert:

Ærfuglene og hvitkinngjessene som har sine reir på holmene i Kongsfjorden, har sommeren 2018 hatt et særdeles tøft år. Ikke siden overvåkingen av ærfuglbestanden startet tidlig på 80-tallet har det vært registrert så få hekkende ærfuglhunner i Kongsfjorden.

Følges prinsippene om god eierstyring i Kings Bay?

Leserbrev:

Følges prinsippene om god eierstyring i Kings Bay?

Publisert:

Det er skjedd betydelige endringer i Kings Bay AS i det siste.

– Hva pengene kalles er ikke viktig

Leserbrev:

– Hva pengene kalles er ikke viktig

Publisert: - Oppdatert: 12.07.2018 kl 10:39

Viser til Svalbardpostens artikkel den 5. juli om landbruksminister Dale.

Andreas - an Arctic Breeze

Minneord

Andreas - an Arctic Breeze

Publisert:

An Arctic Breeze has taken its last breath.

Reiselivet i  Longyearbyen

Leserinnlegg:

Reiselivet i Longyearbyen

Publisert:

Reiseliv, som er en av basisnæringene våre, har hatt en positiv vekst de siste årene, og er en viktig bidragsyter til sysselsettingen i Longyearbyen. Den store veksten har gitt grunnlag for debatter i det offentlige rom. Innlegg og artikler i Svalbardposten det siste året er et av tegnene på at mang...

Fortsatt ingen alpinbakke

Leserinnlegg:

Fortsatt ingen alpinbakke

Publisert: - Oppdatert: 14.06.2018 kl 22:25

På vegne av Svalbard Turn og rundt 1000 medlemmer etterspør vi fremdriften i en ny alpinbakke.

Manglende flagging

Leserinnlegg:

Manglende flagging

Publisert:

Det er underlig å observere at flaggstengene i Longyearbyen kun benyttes til offentlige nasjonale flaggdager, og ikke til lokale merkedager.

Med ansvar for dyr og veterinær

Leserinnlegg:

Med ansvar for dyr og veterinær

Publisert:

Svalbardposten nummer 21 fortel om at Longyearbyen Lokalstyre (LL) har avslutta avtalen om husvære for veterinær Astrid Vikaune.

Kulturutvekslinga: Takk til Barentsburg

Leserinnlegg:

Kulturutvekslinga: Takk til Barentsburg

Publisert:

Det er ikkje meininga her å omtale oppvisninga den 2. juni 2018, men å takke varmt og fortelje om formidla kultur som nøkkel å møtast i «hjartet».

Kulluttak av Lunckefjell og Svea Nord: Vi nærmer oss overtiden!

Leserinnlegg:

Kulluttak av Lunckefjell og Svea Nord: Vi nærmer oss overtiden!

Publisert:

Det er i stortinget vedtatt en opprydding av Svea. Det vedtaket står fast. Det skal ryddes opp i Svea. Men oppryddingen blir dyr og spørsmålet er om den kan finansieres med uttak av kull?

Gruvedrift i Svea og Lunckefjell

Leserinnlegg:

Gruvedrift i Svea
og Lunckefjell

Publisert: - Oppdatert: 30.05.2018 kl 12:27

På 1. mai i år var en av parolene til LO Svalbard: «Det er ingen skam å snu: Ja til Lunckefjell».

Milliardene i Svea

Leserinnlegg:

Milliardene i Svea

Publisert: - Oppdatert: 06.06.2018 kl 12:53

I revidert nasjonalbudsjett (RNB) er oppryddingsprosjektet i Svea og Lunckefjell kostnadsberegnet til hele 2,5 milliarder kroner. Siden fremleggelsen av statsbudsjettet i fjor høst har kostnaden nesten firedoblet seg. Og regjeringen sier samtidig at dette estimatet er usikkert. Er det en ting vi vet...

Bærekraftig reisemål – hva er det?

Leserbrev:

Bærekraftig reisemål,
hva er det?

Publisert: - Oppdatert: 18.05.2018 kl 10:13

«Bærekraftig utvikling» ble definert som «utvikling som imøtekommer behovene til dagens generasjon, uten å redusere mulighetene for kommende generasjoner til å dekke sine behov» da det ble introdusert i Brundtlandrapporten i 1987. Hva dette egentlig innebærer er stadig gjenstand for debatt, men de f...

Airbnb i Longyearbyen; bærekraftig delingsøkonomi – eller reinspikka spekulativ, kommersiell virksomhet?

Leserbrev:

Airbnb i Longyearbyen; bærekraftig delingsøkonomi – eller reinspikka spekulativ, kommersiell virksomhet?

Publisert:

Gjennom Svalbardpostens sak fra forrige ukes lokalstyremøte ble det klart at våre folkevalgte ikke akter å gjøre noe med situasjonen rundt Airbnb i Longyearbyen annet enn å oppfordre de som leier ut til å være snille og greie. Kanskje som seg hør og bør i Kardemommeby, men dog med så negative konsek...

Leserinnlegg om revidert nasjonalbudsjett:

«Teksten er like
viktig som summen»

Publisert: - Oppdatert: 01.06.2018 kl 13:45

Det er godt kjent at det er en stadig kamp etter midler blant norske kommuner, dette gjelder i høyeste grad også for Longyearbyen lokalstyre (LL).

Et godt sted å bo er et godt sted å besøke

Leserinnlegg:

Et godt sted å bo er
et godt sted å besøke

Publisert: - Oppdatert: 09.05.2018 kl 10:01

Hvordan jobber egentlig Visit Svalbard og reiselivsnæringen sammen som et bærekraftig reisemål?

– Vi har egnet fly stående i en hangar på flyplassen

Leserinnlegg:

– Vi har egnet fly stående i en hangar på flyplassen

Publisert: - Oppdatert: 08.05.2018 kl 11:14

Det er ingen fornuft i at pasienter med en livstruende tilstand på Svalbard må vente på et ambulansefly som kanskje aldri kommer, når vi har egnet fly stående i en hangar på flyplassen. Alt vi mangler er litt vilje og en dose handlekraft.

Reiselivet i Longyearbyen

Leserinnlegg:

Reiselivet i Longyearbyen

Publisert: - Oppdatert: 04.05.2018 kl 21:50

En suksesshistorie med voksesmerter

En stillferdig klippe har gått bort

Minneord:

En stillferdig klippe
har gått bort

Publisert: - Oppdatert: 09.05.2018 kl 15:12

Til minne om Jan Arne Johansen, 10.12.1956 – 22.04.2018

Vekst og hensyn til natur

Leserinnlegg:

Vekst og hensyn til natur

Publisert: - Oppdatert: 09.05.2018 kl 09:24

– Hva kan UiT bidra med i fremtidens arktiske reiseliv?

Guider, kompetanse, krav og glansbilder

Leserinnlegg:

Guider, kompetanse,
krav og glansbilder

Publisert: - Oppdatert: 26.04.2018 kl 08:35

Det er nå på tide at Visit Svalbard og myndighetene stiller felles krav til kompetansen hos den enkelte guide.

Helikoptervêr Hopen og Bjørnøya

Leserinnlegg:

Helikoptervêr Hopen
og Bjørnøya

Publisert: - Oppdatert: 26.04.2018 kl 08:26

Reinhard Mook meiner det framleis bør vera folk på Hopen og Bjørnøya.

Er kortreist mat Longyearbyens fremtid?

Leserinnlegg:

Er kortreist mat Longyearbyens fremtid?

Publisert: - Oppdatert: 25.04.2018 kl 13:02

Les ungdommenes refleksjoner her.

Reiselivet, et gode eller et onde?

Leserinnlegg:

Reiselivet, et gode
eller et onde?

Publisert: - Oppdatert: 18.04.2018 kl 12:52

I dette leserinnlegget etterlyser Stein-Ove Johannessen (høyrepolitiker og hotellsjef) mer positiv omtale av reiselivsnæringen på Svalbard.

Til minne om
Olaf Inge Rønning

Publisert: - Oppdatert: 11.04.2018 kl 10:35

Hedersmannen, professor emeritus og nestor i norsk polarforskning, Olaf Inge Rønning, har gått bort.

ANNONSE
Annonse