Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

20 deltakere i to timer på 650 meter strand = et halvt tonn plast

Den som leter: Deltakerne fant mye søppel fra fiskeriene på Amsterdamøya. FOTO: Geir Johnsen

20 deltakere i to timer på 650 meter strand = et halvt tonn plast

For to år siden ble det også ryddet på denne stranda.

Tekst:

Publisert:

«Svalbard – urent farvann» var hovedtema for det 39. Svalbardkurset i dagene 1. til 11. august. Femten av deltakerne kom fra fastlandet (fra Utenriksdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Kunnskapsdepartementet, Samferdselsdepartementet, Olje- og energidepartementet, Forskningsrådet, Oljedirektoratet, Kystverket og Fiskeridirektoratet) og arbeider til daglig med svalbardrelaterte temaer. Flere av disse er involvert i arbeidet med det som skal bli den nye svalbardmeldingen.

Svalbardkursets mål er å gi svalbardkunnskap til de som arbeider med svalbardssaker i statsadministrasjonen. Det er også viktig å knytte nettverk med institusjoner på Svalbard gjennom deltakerne fra SNSK, Longyearbyen Lokalstyre, Kings Bay, Unis, Norsk polarinstitutt og Sysselmannen på Svalbard. Kurskomiteen foreleste om geologi, biologi, forurensing, arkeologi, historie og andre forhold på Svalbard, og guidet på ekskursjoner i Svalbards natur. Deltakerne holdt innlegg om deres arbeid med svalbardsaker og i diskusjonene som etterfulgte kom lokale interesser tydelig frem.

Svalbardkurset foregikk i Longyearbyen og i Ny-Ålesund. I Ny-Ålesund besøkte vi forskningsstasjonene (bl.a. Kinas stasjon) og vi fikk også oppleve hvordan messa bespiste 170 personer samtidig.

Kursets siste del tok for seg praktisk strandrydding i «urent farvann». I samarbeid med Sysselmannen på Svalbard ryddet deltakerne 650 meter strand ved Gjøavatnet på nordsiden av Amsterdamøya. For to år siden ble det også ryddet på denne stranda, men likevel samlet deltakerne inn hele 512 kilo plast i løpet av to timer!

Som tidligere vist i Svalbardposten var 80 prosent av plastmaterialet fra fiskerirelatert virksomhet (garn, trosser, plastbøyer og pakkestrips) i ryddeområdet på nordsiden av Amsterdamøya. Plasten blir videre degradert til mindre partikler (mikroplast) som dyreplankton filtrerer og får i seg. Vi vet svært lite om hvordan mikroplasten som tas opp av dyreplankton oppkonsentreres i rovdyr som fisk, sjøfugl, sel og hval. Mikroplasten tar også opp kjemikalier i vannmassene og vil dermed i tillegg oppkonsentrere miljøgifter som tas videre opp i næringskjeden.

Deltakerne, som var en svært engasjert gjeng, fikk ved selvsyn oppleve hvor mye søppel som flyter i land på Svalbard. De tar denne kunnskapen med seg hjem til sine respektive institusjoner og vi håper at formålet med kurset ble oppnådd.

På vegne av Svalbardkurset 2015;
Per Kyrre Reymert, Eva Therese Jenssen, Geir Johnsen og Geir Wing Gabrielsen

Se bildet større

Fornøyde: Deltakerne med søppelfangsten på over et halvt tonn. FOTO: Geir Wing Gabrielsen

Siste nytt i Leserinnlegg

Om bambus, spøkelseskreps og et Arktis i endring

Ekstern artikkel.

Åpent brev til helseministeren

Hvem er det som kan si at ett år av et menneskes liv er mindre verdt enn ti år av et annet?

Historieløse guider

Leserinnlegg: «Som en dyktig journalist, bør vite minst ti ganger mer enn det han eller hun normalt vil få bruk for. Først da bør reiselivssjefen og resten av Visit Svalbard være fornøyd.»

Utvikling av reiselivet

Leserinnlegg: Almenningens tragedie er i ferd med å bre om seg innen turismen.

Et naturlig flerkulturelt samfunn (i havet)

Kronikk: Nye funn av blåskjell har endelig gitt oss mulighet til å gjøre et skikkelig studie av hvor blåskjellene på Svalbard faktisk kommer fra, og ikke minst få avkreftet/bekreftet at det dreier seg om det vanlige blåskjellet Mytilus edulis.

Hallvard Holm gjør rett i å kritisere  - men det er god kvalitet på guidene

Ronny Brunvoll kommer Hallvard Holm i møte i kritikken av turistguidene i Longyearbyen, men hevder allikevel at kvaliteten jevnt over er god. Turistnæringen arbeider kontinuerlig med god opplæring av sine ansatte.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!