Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

X-faktoren

 

X-faktoren

Med fare for å være festbrems: Dette er den store, ukjente faktoren for Svalbard framover.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
22.01.2014 kl 08:47

NORSK INSTITUTT for by- og regionforskning, best kjent om NIBR, har sett i glasskula. Framtidsutsiktene til Svalbard-samfunnet er særdeles lyse, mener forskerne som trekker fram økt sysselsetting og vekst i sektorene forskning og undervsning og reiseliv. Rapporten beskriver også en utvikling innenfor disse sektorene som medlemmene i lokalsamfunnet nok har merket i økende grad, nemlig at Svalbard fortsetter ferden mot høyteknologi og spisskompetanse, og at en stadig større andel av innbyggerne har en tilknytning til Unis, Svalsat eller en reiselivsbedrift. Ifølge rapporten er det flere jobber her nå enn i 2007, første gang NIBR laget Samfunns- og næringsanalysen for Svalbard og året før finanskrisen smøg seg innover landet. Det har også vært en befolkningvekst, vel å merke bare to prosent, men pilen har pekt oppover. At det drypper på klokkeren når det regner på presten er også en konsekvens, noe bygge- og anleggsnæringen har merket på oppdragsbunken. Summen er at det blir en moderat befolkningsvekst med 25-30 nye innbyggere årlig fram til 2017

MEN MEST oppsiktsvekkende er det imidlertid at NIBR venter at Store Norske har nesten 400 ansatte om fire år. Selskapet er ikke helt i mål med å redusere arbeidsstokken, men Store Norske har blant annet brukt 2013 til å redusere antallet ansatte med over 70 til omlag 300. Selskapet kommuniserte også før jul at det ikke utelukkes at det kan komme flere sparetiltak, og neste år rapporten presenteres vil det trolig også være en nedgang i innbyggertallet på grunn av disse nedskjæringene. Når forskerne slår fast at det igjen vil være over 370 ansatte i kullselskapet i 2017 er det også høyt usikkert. Med fare for å være festbrems er dette den store, ukjente faktoren for Svalbard framover. Det er nok en korrekt observasjon at samfunnet framstår som langt mer robust enn tidligere, og dermed er sterkere rustet mot svingninger. Store Norske sto i 2012 direkte og indirekte for 34 prosent av all sysselsetting i Longyearbyen og Svea, og kommer til å være hjørnesteinsbedrift i overskuelig framtid. Aktivitetsnivået her vil også ha stor innvirkning også på de som driver lenger ned i næringskjeden.

DERFOR ER DET all mulig grunn til å møte tallene med edruelighet og følge utviklingen i Store Norske med interesse. Usikkerheten er nemlig stor, for i rapporten er visse forutsetninger og rammebetingelser lagt til grunn i regnestykket, som må innfris. Lokalsamfunnet er fremdeles lite og følsomt overfor svingninger i bergverksnæringen, som i mange andre næringer. Det viser samtidig viktigheten av å ha flere pillarer, helst i hvert hjørne.

Siste nytt i Leder

Gratulerer

Store Norske har betydd mye for mange.

Klarere retning

Nå må det settes fart i det videre arbeidet.

Ikke prioritert nok en gang

Det er en stor jobb å prioritere hva som er riktig pengebruk.

Været gjør  noe med oss

Selv om dette har vært en hendelse vi helst skulle vært foruten, så har det vært en læringssituasjon som kan være nyttig.

Ble hørt

Om de konkluderer med at noen skal straffes eller ikke er det uansett viktig at etterforskningen gir flere svar.

Svikter byen

Sysselmannen, lokalstyre og sykehuset i Longyearbyen har ikke vært informert under prosessen. Dette er sterkt beklagelig. Den 14. november samles direktørene i de regionale helseforetakene for å beslutte fremtidig ambulansefly-struktur.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!