Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Svikter byen

FOTO: Line Nagell Ylvisåker

Svikter byen

Sysselmannen, lokalstyre og sykehuset i Longyearbyen har ikke vært informert under prosessen. Dette er sterkt beklagelig. Den 14. november samles direktørene i de regionale helseforetakene for å beslutte fremtidig ambulansefly-struktur.

Tekst:

Publisert:

I mai varslet Luftambulansetjenesten sin anskaffelse av to nye og robuste jetfly. Et av dem skulle stasjoneres i Tromsø, noe de mente ville bedre beredskapen for Svalbard med et «kvantesprang». Nå ser det ut som det ikke blir noe jetfly plassert i nord i det hele tatt. Sammenlignet med dagens propellfly har jetfly bedre lastekapasitet for utstyr, personell og pasienter. I tillegg har det betydelig raskere responstid og tåler mer ekstreme værforhold. Behovet for beredskap ble tydelig illustrert i forrige vinters tragiske skredulykke. Da måtte det tre propellfly til for å få opp tilstrekkelig personell og utstyr. Et jetfly ble i tillegg sendt fra Sverige. Sykehuset i Longyearbyen har bare en akuttberedskap ved større hendelser og er helt avhengig av rask assistanse fra fastlandet.

Årsaken til at helseledelsen nå snur og kutter det planlagte jetflyet i Tromsø med et pennestrøk er manglende økonomi og press fra finnmarkinger. En slik prioritering kan ikke aksepteres stilltiende. Sysselmannen, lokalstyre og sykehuset i Longyearbyen har ikke vært informert under prosessen. Dette er sterkt beklagelig. Den 14. november samles direktørene i de regionale helseforetakene for å beslutte fremtidig ambulansefly-struktur. Økt aktivitet på Svalbard er villet politikk. I Svalbardmeldingen legges det opp til mer turisme og forskning. I tillegg ser vi en økning i cruisetrafikken. Ekstreme værforhold og lange avstander til fastlandet gir lokalsamfunnet vårt ekstra store utfordringer. I rapporten som kom i etterkant av skredulykken, pekte Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) på et endret risikobilde. DSB mener flere beredskapsressurser lokalt på Svalbard kan være en måte å møte de nye utfordringene ved økt aktivitet. Forebygging og bedre kapasitet på fastlandet til å raskt kunne bistå i krisesituasjoner er også vektlagt.

Et ambulanse-jetfly i Tromsø er et fornuftig svar på de umiddelbare utfordringene.Helse Nord har istedet valgt å lytte til innspill fra fagmiljøer i Finnmark og dropper jetfly i Tromsø. Et problem er at flere flyplasser i Finnmark har for korte rullebaner til å ta ned denne type jetfly. Men det vil uansett være propellfly og helikoptere tilgjengelig for finnmarkingene. I innstillingen som nå ligger på bordet blir jetflyet lagt til Oslo-gryta hvor avstandene tross alt er kortere og sykehusberedskapen er god. Det blir ikke lagt nok vekt på de unike geografiske og klimatiske utfordringene i nord – og da spesielt på Svalbard. Et spørsmål er om den statlige pengesekken skal være med på å begrense sikkerheten og beredskapen til folk i Longyearbyen. Svaret på det er nei.

Siste nytt i Leder

Gratulerer

Store Norske har betydd mye for mange.

Klarere retning

Nå må det settes fart i det videre arbeidet.

Ikke prioritert nok en gang

Det er en stor jobb å prioritere hva som er riktig pengebruk.

Været gjør  noe med oss

Selv om dette har vært en hendelse vi helst skulle vært foruten, så har det vært en læringssituasjon som kan være nyttig.

Ble hørt

Om de konkluderer med at noen skal straffes eller ikke er det uansett viktig at etterforskningen gir flere svar.

Sammen om  tv-aksjonen

Det store engasjementet i byen for innsamlingen bygger både fellesskap og samhold.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!