Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Svikter byen

FOTO: Line Nagell Ylvisåker

Svikter byen

Sysselmannen, lokalstyre og sykehuset i Longyearbyen har ikke vært informert under prosessen. Dette er sterkt beklagelig. Den 14. november samles direktørene i de regionale helseforetakene for å beslutte fremtidig ambulansefly-struktur.

Tekst:

Publisert:

I mai varslet Luftambulansetjenesten sin anskaffelse av to nye og robuste jetfly. Et av dem skulle stasjoneres i Tromsø, noe de mente ville bedre beredskapen for Svalbard med et «kvantesprang». Nå ser det ut som det ikke blir noe jetfly plassert i nord i det hele tatt. Sammenlignet med dagens propellfly har jetfly bedre lastekapasitet for utstyr, personell og pasienter. I tillegg har det betydelig raskere responstid og tåler mer ekstreme værforhold. Behovet for beredskap ble tydelig illustrert i forrige vinters tragiske skredulykke. Da måtte det tre propellfly til for å få opp tilstrekkelig personell og utstyr. Et jetfly ble i tillegg sendt fra Sverige. Sykehuset i Longyearbyen har bare en akuttberedskap ved større hendelser og er helt avhengig av rask assistanse fra fastlandet.

Årsaken til at helseledelsen nå snur og kutter det planlagte jetflyet i Tromsø med et pennestrøk er manglende økonomi og press fra finnmarkinger. En slik prioritering kan ikke aksepteres stilltiende. Sysselmannen, lokalstyre og sykehuset i Longyearbyen har ikke vært informert under prosessen. Dette er sterkt beklagelig. Den 14. november samles direktørene i de regionale helseforetakene for å beslutte fremtidig ambulansefly-struktur. Økt aktivitet på Svalbard er villet politikk. I Svalbardmeldingen legges det opp til mer turisme og forskning. I tillegg ser vi en økning i cruisetrafikken. Ekstreme værforhold og lange avstander til fastlandet gir lokalsamfunnet vårt ekstra store utfordringer. I rapporten som kom i etterkant av skredulykken, pekte Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) på et endret risikobilde. DSB mener flere beredskapsressurser lokalt på Svalbard kan være en måte å møte de nye utfordringene ved økt aktivitet. Forebygging og bedre kapasitet på fastlandet til å raskt kunne bistå i krisesituasjoner er også vektlagt.

Et ambulanse-jetfly i Tromsø er et fornuftig svar på de umiddelbare utfordringene.Helse Nord har istedet valgt å lytte til innspill fra fagmiljøer i Finnmark og dropper jetfly i Tromsø. Et problem er at flere flyplasser i Finnmark har for korte rullebaner til å ta ned denne type jetfly. Men det vil uansett være propellfly og helikoptere tilgjengelig for finnmarkingene. I innstillingen som nå ligger på bordet blir jetflyet lagt til Oslo-gryta hvor avstandene tross alt er kortere og sykehusberedskapen er god. Det blir ikke lagt nok vekt på de unike geografiske og klimatiske utfordringene i nord – og da spesielt på Svalbard. Et spørsmål er om den statlige pengesekken skal være med på å begrense sikkerheten og beredskapen til folk i Longyearbyen. Svaret på det er nei.

Siste nytt i Leder

Bjørnen sover Ikke

I ettertid må vi være veldig glad for at isbjørnbinna og de to ungene møtte på en erfaren bjørnekjenner som selv ordnet opp og jaget bjørnene ut av boligområdet.

Sunt med mer konkurranse

«En konkurrerende matbutikk vil være positivt for forbrukerne»

Nytt år, store endringer

«La oss håpe det nye året vil gi mest av det gode».

En julehøytid til ettertanke

Ta vare på samholdet, vær der for hverandre, se hverandre og gi hverandre klemmer, akkurat som i fjor.

Sikring krever tid og penger

Storsamfunnet må nå trå til og sørge for samfunnssikkerhet og trygghet for byens befolkning.

Viktig å minnes  i fellesskap

Også tragedier er en viktig del av vår historie

Annonse
Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!