Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Svalbardmelding på dagsorden

FOTO: Line Nagell Ylvisåker

Svalbardmelding på dagsorden

– Nå er det viktig at innbyggerne engasjerer seg

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
30.08.2016 kl 14:14

Mandag deltar saksordfører for Svalbardmeldingen, Trine Skei Grande (V), på folkemøte i kulturhuset i Longyearbyen. Det er en viktig anledning for alle som ønsker å komme med innspill til meldingen som ble lagt fram i vår. Grande sitter i Utenriks- og forsvarskomiteen som skal behandle meldingen fra Justis- og beredskapsdepartementet. Senere i høst, den 29. september, er det åpen høring i Stortinget, der det også er mulig å påvirke behandlingen.

Svalbardmeldinger har lagt viktige føringer for politikken i øyriket. De overordnede målene for svalbardpolitikken ligger fast, men denne gangen er det spesielt utfordringene rundt ned­trapping i kulldriften det er lagt vekt på. I takt med at Store Norske har redusert aktiviteten og bemanningen, er det viktig å legge til rette for at Longyearbyen fremover skal være et levedyktig lokalsamfunn som er attraktivt for familier.

Saksordfører Grande og andre har kritisert meldingen for å være lite konkret, utydelig og lite offensiv. Hun peker særlig på det hun mener er uavklarte spørsmål knyttet til fiskeri og energisituasjonen. En slik kritikk av meldingen kan absolutt være relevant. Som stortingsmelding legger også Svalbardmeldingen vekt på det beskrivende, og er mindre bastant på konkrete tiltak og avgrensninger. Det kan være en svakhet, men også en styrke.

Dette er både en vanskelig og en viktig balansegang. Det er viktig at en stortingsmelding ikke er så «lukket» at den låser fremtidige beslutninger og valg alene basert på det faktagrunnlaget vi har i dag, men gir mulighet for å justere kursen underveis. På den annen side må den ikke være så åpen at den ikke gir tydelige nok utviklingssignaler. Det kan både gi grunnlag for unødvendige konflikter og skape usikkerhet om rammevilkårene for de som ønsker å satse her.

Nå er det viktig at innbyggerne, næringsinteresser og politikere på Svalbard engasjerer seg. De sitter på viktig kunnskap om lokalsamfunnet. Ingen andre har tilsvarende kompetanse om samfunnet på øygruppen, og det er avgjørende at Stortinget får del i denne kunnskapen for at Svalbardmeldingen skal bidra til den politikken dette samfunnet trenger i årene som kommer.

Siste nytt i Leder

Gratulerer

Store Norske har betydd mye for mange.

Klarere retning

Nå må det settes fart i det videre arbeidet.

Ikke prioritert nok en gang

Det er en stor jobb å prioritere hva som er riktig pengebruk.

Været gjør  noe med oss

Selv om dette har vært en hendelse vi helst skulle vært foruten, så har det vært en læringssituasjon som kan være nyttig.

Ble hørt

Om de konkluderer med at noen skal straffes eller ikke er det uansett viktig at etterforskningen gir flere svar.

Svikter byen

Sysselmannen, lokalstyre og sykehuset i Longyearbyen har ikke vært informert under prosessen. Dette er sterkt beklagelig. Den 14. november samles direktørene i de regionale helseforetakene for å beslutte fremtidig ambulansefly-struktur.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!