Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Plast truer planter og dyr

FOTO: Line Nagell Ylvisåker

Plast truer planter og dyr

Vi må hindre forsøpling, redusere bruken av miljøfarlige stoffer og ta kloke valg som forbrukere.

Et lite berg av søppel er samlet inn etter Sysselmannens årlige søppeltokt. De som deltar på disse toktene gjør en viktig jobb for sårbare naturområder. Samtidig er toktene en trist påminnelse om hvordan vi mennesker behandler kloden.

Hvert år havner åtte millioner tonn plastavfall i verdenshavene. Noe av dette søppelet finner også veien hit til Svalbard. Det antas at mengdene vil doble seg i 2030 og firedoble seg i 2050. Ryddejobben tar ikke slutt med det første. For å redusere søppelmengdene er det helt nødvendig med et bredt  engasjement. Dette er en kamp som må føres både internasjonalt, nasjonalt og lokalt.

Alle, fra store industriaktører til hver enkelt av oss, har et ansvar. Vi må hindre forsøpling, redusere bruken av miljøfarlige stoffer og ta kloke valg som forbrukere. Norsk lov forbyr forsøpling. Å kontrollere og håndheve lovverket er likevel vanskelig i praksis og fører sjelden eller så å si aldri til straffereaksjoner.

Det haster med ta effektive grep for å redusere den marine forurensningen. Mellom 60-80 prosent av søppelet i havet er plast som nedbrytes langsomt. De store mengdene fører til store problemer for fugl, fisk og andre sjøpattedyr. All plast som kommer inn via dyrene i næringskjeden vil komme til å ramme oss selv.

Om tredve år mener forskere at det vil være like mye plastavfall i havene som det er fisk. (Kilde: weforum.org/PlasticsEurope)

Miljødirektoratet foreslår sju prioriterte områder i en tiltakspakke mot marin forsøpling som ble lagt fram for Klima og miljødepartementet i juni. Den legger blant annet større ansvar over på produsentene av utstyr fra fiskeri og oppdrettsnæringen helt fram til det blir avfall.

Så lenge vi bruker og produserer så mye plast i verden er returordninger og gode rutiner for håndtering av plastavfall helt nødvendig. Også Longyearbyen bør vurdere det. Når Ny-Ålesund har sortering for plastavfall kan det ikke være så veldig mye mer komplisert å få dette til her. Det beste ville selvfølgelig være om et annet nedbrytbart materiale kunne erstatte all plastbruken. Det ville gjort en forskjell.

Nøkkelord

Siste nytt i Leder

Sammen om  tv-aksjonen

Det store engasjementet i byen for innsamlingen bygger både fellesskap og samhold.

Fikk svarteper

Det må legges mye mer i potten til byen der folk skal bo og virke.

Setter stopper for næring

Et tungvint byråkrati som gjør at prosessene tar altfor lang tid er det vi aller minst trenger nå.

Felles ansvar

Liten eller stor bedrift. Det er ikke det som skal avgjøre om en arbeidstaker skal ha ordnede og anstendige arbeidsvilkår. Det bør være et krav både i den minste og den største bedriften.

Viktig arena

Debatten må være basert på riktig fakta.

Erfaringsoverføring er viktig

Åremål kan være formålstjenlig i noen få maktposisjoner, men i hovedsak bør den avskaffes.

Annonse
Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!