Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Plast truer planter og dyr

FOTO: Line Nagell Ylvisåker

Plast truer planter og dyr

Vi må hindre forsøpling, redusere bruken av miljøfarlige stoffer og ta kloke valg som forbrukere.

Tekst:

Publisert:

Et lite berg av søppel er samlet inn etter Sysselmannens årlige søppeltokt. De som deltar på disse toktene gjør en viktig jobb for sårbare naturområder. Samtidig er toktene en trist påminnelse om hvordan vi mennesker behandler kloden.

Hvert år havner åtte millioner tonn plastavfall i verdenshavene. Noe av dette søppelet finner også veien hit til Svalbard. Det antas at mengdene vil doble seg i 2030 og firedoble seg i 2050. Ryddejobben tar ikke slutt med det første. For å redusere søppelmengdene er det helt nødvendig med et bredt  engasjement. Dette er en kamp som må føres både internasjonalt, nasjonalt og lokalt.

Alle, fra store industriaktører til hver enkelt av oss, har et ansvar. Vi må hindre forsøpling, redusere bruken av miljøfarlige stoffer og ta kloke valg som forbrukere. Norsk lov forbyr forsøpling. Å kontrollere og håndheve lovverket er likevel vanskelig i praksis og fører sjelden eller så å si aldri til straffereaksjoner.

Det haster med ta effektive grep for å redusere den marine forurensningen. Mellom 60-80 prosent av søppelet i havet er plast som nedbrytes langsomt. De store mengdene fører til store problemer for fugl, fisk og andre sjøpattedyr. All plast som kommer inn via dyrene i næringskjeden vil komme til å ramme oss selv.

Om tredve år mener forskere at det vil være like mye plastavfall i havene som det er fisk. (Kilde: weforum.org/PlasticsEurope)

Miljødirektoratet foreslår sju prioriterte områder i en tiltakspakke mot marin forsøpling som ble lagt fram for Klima og miljødepartementet i juni. Den legger blant annet større ansvar over på produsentene av utstyr fra fiskeri og oppdrettsnæringen helt fram til det blir avfall.

Så lenge vi bruker og produserer så mye plast i verden er returordninger og gode rutiner for håndtering av plastavfall helt nødvendig. Også Longyearbyen bør vurdere det. Når Ny-Ålesund har sortering for plastavfall kan det ikke være så veldig mye mer komplisert å få dette til her. Det beste ville selvfølgelig være om et annet nedbrytbart materiale kunne erstatte all plastbruken. Det ville gjort en forskjell.

Nøkkelord

Siste nytt i Leder

Jubilerer med storfeiring

Sykehuset har både før og nå stor betydning for de som bor eller besøker byen. Det betyr trygghet for egen og andres helse.

Ut av dvalen

Det er få eller ingen små lokalsamfunn på størrelse med denne byen som kan vise til en slik lang liste med kultur- og sportsarrangement gjennom året.

Må ta lærdom

De to timene ute på havet i en båt som tok inn vann opplevdes som veldig dramatisk for de som var med, dette skulle aldri ha skjedd.

 
Kina ser mot Svalbard

Kinas posisjonering i nordområdene og Arktis er en utvikling som Norge bør følge våkent med på og ivareta sine interesser.

Bjørnen sover Ikke

I ettertid må vi være veldig glad for at isbjørnbinna og de to ungene møtte på en erfaren bjørnekjenner som selv ordnet opp og jaget bjørnene ut av boligområdet.

Sunt med mer konkurranse

«En konkurrerende matbutikk vil være positivt for forbrukerne»

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!