Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Mange viktige avklaringer

Redaktør Hilde Røsvik. FOTO: Line Nagell Ylvisåker

Mange viktige avklaringer

NVE-rapporten blir et viktig verktøy.

Tekst:

Publisert:

En stor evaluering fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) skal legges fram i september. Denne skal gi flere svar om ansvarsforhold og gi et helhetsbilde av selve skredulykken i desember i fjor. Rundt 60 personer er intervjuet, 40 av disse på Svalbard. Det er viktig å få belyst alle sider av saken. De som bor i Longyearbyen har i alle fall krav på å føle seg trygge. Det er skapt mye uro og usikkerhet som må besvares og belyses. Det er derfor viktig å spille med åpne kort og å få ut informasjon raskt og effektivt til befolkningen.
Skredrapporten fra Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) som kommer i høst vil ha stor betydning for Longyearbyen framover. Den vil gi svar på hvor det er trygt å bo.
Arealplanen som er under arbeid avhenger også av NVE-rapporten. Nye boligområder må planlegges ut i fra hvor det er trygt å bo. Det kan også være at det kommer fram at eksisterende boligmasse ikke står trygt. Fra før er det kjent at både Lia, og Nybyen ligger i skredutsatte områder. De endelige svarene får vi når rapporten er klar. Å bygge skredvoller eller andre skredtiltak kan fort bli problematisk i forhold til både vern og miljøhensyn. Å flytte boliger kan bli både dyrt og vanskelig.
Stor utskifting i administrasjonen i Lokalstyret er en utfordrende situasjon når så mye viktig arbeid skal gjennomføres. Longyearbyen har i alle år levd med stor utskifting i alle etater, med når det foregår så mange viktige saker for byen føles det kanskje ekstra viktig med kontinuitet.
Denne uken ble skredområdet der spisshusene stod frigitt etter mer enn et halvt år. Dette er et nytt skritt videre i prosessen. Husene må bygges opp igjen på en trygg plass.
Det skal skje mange avklaringer utover høsten før vinteren setter inn for alvor.
Arbeidet som foregår med å kartlegge byen både når det gjelder rasfare, flomfare og grunnforhold er av stor betydning. Mange baller er kastet opp i lufta og mye kan skje.
Det viktigste er tross alt at folk føler seg trygge der de bor og at det blir bygd for fremtiden.

Siste nytt i Leder

Viktig å minnes  i fellesskap

Også tragedier er en viktig del av vår historie

Gratulerer

Store Norske har betydd mye for mange.

Klarere retning

Nå må det settes fart i det videre arbeidet.

Ikke prioritert nok en gang

Det er en stor jobb å prioritere hva som er riktig pengebruk.

Været gjør  noe med oss

Selv om dette har vært en hendelse vi helst skulle vært foruten, så har det vært en læringssituasjon som kan være nyttig.

Ble hørt

Om de konkluderer med at noen skal straffes eller ikke er det uansett viktig at etterforskningen gir flere svar.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!