Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Klarere retning

FOTO: Line Nagell Ylvisåker

Klarere retning

Nå må det settes fart i det videre arbeidet.

Tekst:

Publisert:

Svalbardmeldingen som ble vedtatt tirsdag denne uken har fått både mer innhold og klarere retning takket være lokalt engasjement og rikspolitikere som har lyttet til mange av de innspillene de har fått underveis.

Svalbardmeldingen ble først fremmet i statsråd av Justis- og beredskapsdepartementet 11. mai i år. Etter det har den gått veien innom næringskomiteen og vært til behandling i utenriks- og forsvarskomiteen.

Under sitt besøk i Longyearbyen i slutten av august, fikk saksordfører Trine Skei Grande (V) med seg viktige innspill både fra næringslivet, Longyearbyen lokalstyre, og i det åpne folkemøtet. I tillegg ble flere tema tatt opp i den åpne høringen i Stortinget den 29. september.

Men det mangler fremdeles en klar strategi for Store Norske. Uten en klar og enstemmig strategi fra lokale politikere, klarte ikke utenriks- og forsvarskomiteen å legge fram en framtidsvisjon for Store Norske. De mener det er viktig å avklare selskapets retning og rolle både når det gjelder gruvedrift, boligutvikling, infrastruktur og eventuelle nye forretningsområder. Komiteen ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en sak om kullselskapet og der ta stilling til formål og kategorisering.

Det går også en klar oppfordring fra flere av representantene som entret talerstolen på Stortinget tirsdag om at rapporten som utarbeides av Norges vassdrags og energidirekotrat (NVE) må følges opp med midler slik at det kan iverksettes nødvendige tiltak for å sikre tryggheten til befolkningen i Longyearbyen. Det er viktig.

Stortingsmeldingen om Svalbard er nå mer konkret på hva staten faktisk vil og kan bidra med. Den oppfordrer også til å se på regler og rammeverk som setter en stopper for næringsutvikling. Flere viktige og helt avgjørende punkt som gjelder kritisk infrastruktur er kommet med som en god intensjon og plan. Komiteen ber regjeringen sette i gang en bred utredning for fremtidig energiforsyning våren 2017 og bevilge penger til dette i revidert nasjonalbudsjett. Viktigheten av havneutvikling ble også løftet fram av flere.

Men det er slett ikke nok med gode tanker og intensjoner. Nå må det settes fart i det videre arbeidet, og det må følge med en betydelig pott penger. Det gjenstår å se.

Siste nytt i Leder

Sunt med mer konkurranse

«En konkurrerende matbutikk vil være positivt for forbrukerne»

Nytt år, store endringer

«La oss håpe det nye året vil gi mest av det gode».

En julehøytid til ettertanke

Ta vare på samholdet, vær der for hverandre, se hverandre og gi hverandre klemmer, akkurat som i fjor.

Sikring krever tid og penger

Storsamfunnet må nå trå til og sørge for samfunnssikkerhet og trygghet for byens befolkning.

Viktig å minnes  i fellesskap

Også tragedier er en viktig del av vår historie

Gratulerer

Store Norske har betydd mye for mange.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!