Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Gullet som glimrer

Enorme verdier kan ligge skjult i Holmesletfjella på sørsiden av St. Jonsfjorden. FOTO: Birger Amundsen

Leder:

Gullet som glimrer

I lys av dagens situasjon bør også gullåra ved St Jonsfjorden vurderes.

Tekst:

Publisert:

Tvilen om hvorvidt det noen gang blir drift i Lunckefjellgruva er økende på Svalbard. Stadig flere gir uttrykk for at de vil bli overrasket dersom det er rom for å gjenåpne gruva etter tre års dvale. Teknisk sett skal det ifølge Store Norske ikke være noe problem, men utenforliggende faktorer som kullpris og politisk vilje vil til syvende og sist være avgjørende. Sistnevnte er skrantende og prisene er det lite å gjøre noe med. Jeg sier ikke det er umulig, men å gjenåpne en kullgruve kan bli en krevende øvelse, både nasjonalt og internasjonalt, siden vi snakker om et land som har vedtatt å trekke oljefondet – et av verdens største fond – ut av kull.

Se bildet større

Eirik Palm, redaktør.

Samtidig snakkes det om å beholde kompetansen på gruvedrift under ekstreme, arktiske forhold. I pakken som eieren har vurdert, ligger en dobling av virksomheten i Gruve 7, nettopp for å ivareta denne kompetansen. Samtidig, bare åtte mil vest for Gruve 7, ligger det edle metaller og venter. I forrige utgave av Svalbardposten stilte Morten Often, ex-letesjef i Store Norske og tidligere daglig leder i Store Norske Gull, spørsmål ved forekomstene ved St. Jonsfjorden ved Forlandsundet. På bakgrunn av undersøkelser og boringer foretatt noen år tilbake tror geologene det er snakk om store forekomster av gull her. Denne rettigheten ble også holdt utenfor da Store Norske Gull i januar ble solgt til Nussir-direktør Øystein Rushfeldt. Often mener det kan være enorme verdier skjult i Holmesletfjella på sørsiden av fjorden, og fastslår at dette dermed kan være innledningen til en ny æra på Svalbard.

"Men dette betinger et nytt
forvaltningsregime på Svalbard"

Men dette betinger et nytt forvaltningsregime på Svalbard. Diskusjonen om bergverk på Svalbard har de siste årene vært begrenset til Adventdalen, Braganzavågen, Lunckefjell og Grønfjorden, og det krever som Often påpeker, en god porsjon politisk vilje til å åpne gruvedrift i et nytt område. Det er i og for seg ikke noe nytt i dette heller, men situasjonen på Svalbard har forandret seg dramatisk.

Often har i flere omganger uttalt seg om gullforekomsten, som han mener kan drives ut gjennom tunneler. Dette får bli opp til ekspertene å diskutere, men i lys av dagens situasjon og ønsket om å opprettholde livskraftige familiesamfunn og norsk svalbardpolitikk bør også dette være gjenstand for en vurdering når regjeringen legger fram ny stortingsmelding neste år.

Siste nytt i Leder

Jubilerer med storfeiring

Sykehuset har både før og nå stor betydning for de som bor eller besøker byen. Det betyr trygghet for egen og andres helse.

Ut av dvalen

Det er få eller ingen små lokalsamfunn på størrelse med denne byen som kan vise til en slik lang liste med kultur- og sportsarrangement gjennom året.

Må ta lærdom

De to timene ute på havet i en båt som tok inn vann opplevdes som veldig dramatisk for de som var med, dette skulle aldri ha skjedd.

 
Kina ser mot Svalbard

Kinas posisjonering i nordområdene og Arktis er en utvikling som Norge bør følge våkent med på og ivareta sine interesser.

Bjørnen sover Ikke

I ettertid må vi være veldig glad for at isbjørnbinna og de to ungene møtte på en erfaren bjørnekjenner som selv ordnet opp og jaget bjørnene ut av boligområdet.

Sunt med mer konkurranse

«En konkurrerende matbutikk vil være positivt for forbrukerne»

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!