Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Friksjon for framdrift

 

Friksjon for framdrift

Mange vil mene at det ikke er marked for mer, men markeder skapes. Slik er det også rundt 78 grader nord.

Tekst:

Publisert:

REISELIVET PÅ Svalbard har store muligheter foran seg. Arbeidet med en såkalt masterplan for reiselivet er i gang og kreftene skal forenes. Reiselivsnæringen er én av tre offisielle pilarer som sikrer aktivitet og dermed landets tilstedeværelse på øygruppa. Sakte men sikkert har næringen vokst mens tilgjengeligheten har blitt bedre, men de høye tallene lar vente på seg. Det er på mange måter sunt, for reiselivet skal utvikles på naturens, miljøets og lokalsamfunnets premisser. Innsatsen som Hurtigruten har lagt ned ved å være tilstede som storaktør med Spitsbergen Travel er prisverdig, men samtidig trengs det friksjon for å skape framdrift. Om Spitsbergen Travel ikke er i en ren monopolsituasjon, er det en kjensgjerning at selskapet tar seg av brorparten av de besøkende på Svalbard.

DET LIGGER en viss forventning i at Olav Thon Gruppen skal foreta seg mer enn bare å eie Lompen-senteret gjennom Amfi Eiendom, og spekulasjonene går, samtidig som hovedpersonen avviser at det følger et hotellprosjekt med satsingen. Samtidig rapporterer hotellnæringen selv om et generelt lavt belegg på årsbasis og svært magre vintermåneder, mens styreleder Daniel Skjeldam i Spitsbergen Travel sier til Dagens Næringsliv at det ikke er ”et skrikende behov for nye hotellsenger på øygruppen”. Det pussige er at selskapet i samme avis forteller at det vurderer å øke egen kapasitet med inntil 40 prosent. Og ved siden av jobbes det for å få nye aktører, flere senger og et større tilbud. Det lave belegget og den skjeve fordelingen året igjennom bør heller sees på som en motivasjon og en mulighet.

SVALBARDPOSTEN SKREV i forrige utgave at det planlegges et større hotell, et temahotell og et spisested på Elvesletta. Førstnevnte er det Sandmo & Svenkerud som prosjekterer. Om det blir alvor av storhotellet avhenger av om totalentreprenøren som utvikler og tilbyr bygg, får solgt prosjektet inn til en aktør som vil drive. Men det viser en tro og en forventning om at det kommer til å bli adskillig flere gjester og turister på Svalbard i årene som kommer. Tilgjengeligheten er en nøkkel. Norwegian førte med sitt comeback for snart et år siden til flere overnattingsgjester. Svalbard har hatt en bedre utvikling enn reiselivet for øvrig. SAS varsler også med sine direktefly fra Gardermoen til våren at selskapet vil ha sin del av turistene som mellomlander på fastlandet. Men samtidig må tilbudet videreutvikles og bli større og bedre, og det skjer best med konkurrenter til stede. Det er da alle må skjerpe seg og tvinges til å være ”best”. Det kan i sin tur føre til enda mer trafikk, derfor er det en god nyhet for alle at flere vurderer å etablere seg.

PÅ MANGE MÅTER kan kursendringen i kjølvannet av tungoljeforbudet også være et lykketreff, siden det må bety en oppbygging av tilbudet og opplevelsene i og rundt Isfjorden. Summen kan dermed også bli et større og mer fristende tilbud for tilreisende luftveien. Mange vil mene at det ikke er marked for mer, men markeder skapes. Slik er det også rundt 78 grader nord. Taket i reiselivet er med andre ord på langt nær nådd. Det viktige må være å være tro mot omgivelsene og dyrke det særegne. Svalbard er et smykke mange ønsker å se og oppleve om de får sjansen.

Nøkkelord

Siste nytt i Leder

Gratulerer

Store Norske har betydd mye for mange.

Klarere retning

Nå må det settes fart i det videre arbeidet.

Ikke prioritert nok en gang

Det er en stor jobb å prioritere hva som er riktig pengebruk.

Været gjør  noe med oss

Selv om dette har vært en hendelse vi helst skulle vært foruten, så har det vært en læringssituasjon som kan være nyttig.

Ble hørt

Om de konkluderer med at noen skal straffes eller ikke er det uansett viktig at etterforskningen gir flere svar.

Svikter byen

Sysselmannen, lokalstyre og sykehuset i Longyearbyen har ikke vært informert under prosessen. Dette er sterkt beklagelig. Den 14. november samles direktørene i de regionale helseforetakene for å beslutte fremtidig ambulansefly-struktur.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!