Parkering eller ny butikk?

Leder:

Parkering eller ny butikk?

Publisert: - Oppdatert: 29.01.2018 kl 14:52

Coop Svalbard sine nye planer for parkeringen mellom Lompensenteret og Longyear 78, som Svalbardposten skrev om i forrige avis, har satt i gang et stort engasjement.

Nytt år - ny tid

Leder:

Nytt år - ny tid

Publisert: - Oppdatert: 29.01.2018 kl 14:53

Da er vi allerede inne i det nye året, 2018. Et ubrukt år og nye dager som skal fylles med innhold. Noe kan vi selv bestemme og mye blir vi bare en del av.

Mens julefreden senker seg

Leder:

Mens julefreden senker seg

Publisert: - Oppdatert: 29.01.2018 kl 14:53

Når Svalbardpostens juleavis sendes i trykken, er en ny desemberstorm på vei.

Skyhøye priser

Skyhøye priser

Publisert:

Det er ingen god løsning å sende hele regningen for et hanglende energiverk med et enormt stort vedlikeholdsbehov til strømkundene.

Komiteen går for avvikling

Komiteen går for avvikling

Publisert:

Næringskomiteen går for avvikling av gruvedriften i Svea og Lunckefjell. Bare Senterpartiet går i mot.

Snipp, snapp, snute

Snipp, snapp, snute

Publisert:

Vi er ved et veiskille der det er nødvendig å tenke nye tanker om hvordan byen og fremtiden skal bygges.

Budsjettkabal går ikke opp

Budsjettkabal går ikke opp

Publisert: - Oppdatert: 01.12.2017 kl 09:07

Det ikke klok politikk å øke den økonomiske belastningen på husstandene. Det vil kunne få svært negative konsekvenser på sikt.

Postkasserot

Postkasserot

Publisert:

Det er ingen tvil om at det trengs en mer konsekvent praksis og tilhørende gjennomføringsevne for å få orden i Sjøområdet, og sikkert også ellers i byen. Ingen er tjent med anarkistiske tilstander.

Må ikke bli  kasteballer

Må ikke bli kasteballer

Publisert:

Norge er ikke tjent med at de som investerer i boliger på Svalbard har et så dårlig rettsvern at de ikke tør å investere i fast eiendom. Det vil alle parter tape på.

Viktig jobb

Viktig jobb

Publisert:

Uten ferdskriveren kan arbeidet med å finne årsaken til ulykken bli mer krevende.

Tragisk ulykke   har rammet oss

Tragisk ulykke har rammet oss

Publisert:

Vi står sammen med folket i Barentsburg i sorgen. En slik tragedie rammer mennesker, ikke nasjoner.

Omstilling og arbeidsplasser

Omstilling og arbeidsplasser

Publisert:

Det er behov for en langsiktig strategi som ikke bare er basert på penger og profitt.

Avvikler i Svea

Avvikler i Svea

Publisert: - Oppdatert: 20.10.2017 kl 07:33

Staten har ansvar for å sikre svalbardsamfunnet og norsk suverenitet, sikre norske rettigheter og ikke etterlate disse viktige spørsmålene i et vakuum, uavhengig av hvilke oppgaver Store Norske skal ha i fremtiden.

Små penger og store penger

Små penger og store penger

Publisert:

På mange måter er dette en skjebneuke for Store Norske.

Evakueringer  og nye tiltak

Evakueringer og nye tiltak

Publisert: - Oppdatert: 06.10.2017 kl 07:27

Dette blir en krevende vinter der de som bor i skredutsatte områder må være forberedt på flere evakueringer enn i fjor.

Et evigvarende sjøslag?

Et evigvarende sjøslag?

Publisert: - Oppdatert: 29.09.2017 kl 12:52

Allerede i 2001 varslet Svalbard samfunnsdrift (SSD) at de ikke lenger ville akseptere at naustene i Sjøområdet ble brukt til boligformål.

Mens vi venter  på budsjettet

Mens vi venter på budsjettet

Publisert:

Ansatte i Store Norske venter nå spent på statsbudsjettet for 2018 som blir lagt fram den 12. oktober.

Uten kontroll

Uten kontroll

Publisert:

Mens lokale myndigheter snakker om boligkrise og at de sliter med å finne boliger til de som kommer flyttende, har antall utleieboliger på Airbnb økt.

Mer om søppel

Mer om søppel

Publisert: - Oppdatert: 08.09.2017 kl 07:21

Når får vi resirkulering som gir mening og virker?

Viktig styrking av beredskapen

Viktig styrking av beredskapen

Publisert:

Å styrke kompetansen og fast tilstedeværelse i akuttfasen er et viktig skritt på veien.

Valgets kval

Valgets kval

Publisert:

Det er viktig at partiene og sentrale politikere har klare tanker og visjoner om hvordan Svalbard skal drives inn i fremtiden med de utfordringer som er spesielle for øygruppen.

Mer søppel og matavfall

Mer søppel og matavfall

Publisert:

Flere besøkende betyr også mer avfall og større belastning på naturen.

På tide å vise handling

På tide å vise handling

Publisert:

Nå må ministrene holde ord og vise handlekraft.

Turistskatt og natur og miljø

Turistskatt og natur og miljø

Publisert:

Miljøavgiften som ble innført for ti år siden gir en unik mulighet til å investere i ulike prosjekter og miljøtiltak.

Hvem er vi?

Hvem er vi?

Publisert:

«Skal vi fortsette å kjøre på?»

ANNONSE
Annonse