Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

For enkelt om kull

 

For enkelt om kull

Å tro at alt vil ordne seg uten å ha virkemidler, slik det framkom i NRK Alltid Nyheter, er i beste fall overoptimistisk.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
29.05.2014 kl 14:13

Utspillet fra FNs klimasjef Christiana Figueres om å legge ned gruvedriften på Svalbard ble møtt med begeistring fra milljøpolitikere og miljøbevegelse. Figueres fulgte i grunnen opp debatten om kulldriften på Svalbard, som har rast det siste halvåret, og da særlig på fastlandet. Hun sier heller ikke noe nytt, annet ennn å gjenta det som har vært uttalt flere ganger før. Forskjellen denne gangen er at NRK har intervjuet FNs klimasjef, som altså er enig med tidligere talere. Det er i og for seg en klar beskjed og en nyttig klargjøring, men på ingen måte overraskende. Det motsatte ville vært mer oppsiktsvekkende under Ny-Ålesund-symposiet som handler om miljøutfordringene.

Oppfølgingen er langt mer interessant, for både Rasmus Hansson i Miljøpartiet De Grønne og sentralstyremedlem Aslak Heika Hætta Bjørn i Natur og Ungdom synes å mene at det bare er å skru av knappen. En del av logikken ligger i at reiselivsnæringen og forskningen har økt og at Svalbard dermed klarer det fint. Det de ikke har tenkt igjennom er at gruvedriften til Store Norske direkte og indirekte sørger for 600 årsverk. Det er særdeles mye i et samfunn med 2.100 innbyggere. I tillegg kommer stordriftsfordelene siden selskapet er fortløpende avhengig av tjenester. Å tro at alt vil ordne seg uten å ha virkemidler, slik det framkom i NRK Alltid Nyheter, er i beste fall overoptimistisk.

Nylig vedtok politikerne i Longyearbyen ny strategisk næringsplan. Siden den forrige hadde det vært en økning i folketallet på vel 1.000. Av dette skal forskning og utdanning ha en stor del av æren, men også reiselivet har endret seg radikalt og blitt en vesentlig størrelse i sysselsettingen. Det er også knyttet store forventninger til disse næringene, men det er samtidig verdt å merke seg at de i analysen som er laget på bakgrunn av rapporter og prognoser ikke makter å ta igjen årsverkene som Store Norske representerer. Derimot kommer det trolig på sikt antakelig til å bli en omformatering av hjørnesteinsbedriften, hvor kulldelen blir gradvis mindre. Det er et politisk mål at forskning og reiseliv skal være viktige bærebjelker på Svalbard framover, men ikke engang Norges miljøvernminister Tine Sundtoft (H) tror dette er gjort på kort tid. Derimot tar hun mange forbehold, samtidig som hun viser til norsk suverenitet på Svalbard, hvor kulldrift har spilt en nøkkelrolle.

På den andre
siden satt det langt inne hos Stortinget før utbyggingen på Lunckefjell ble vedtatt. Også det er et signal på at vi er inne i en langsom endring. I denne utgaven av Svalbardposten skriver vi om Trust Arktikugol som er i ferd med å ta konsekvensen av at kull kommer til å være et usikkert kort framover. I stedet satser det statseide gruveselskapet for fullt på reiseliv, og bygger overnattingssteder, spisesteder og kjøpesenter. Uttalelsen fra generaldirektør Aleksander Veselov i Trust Arktikugol tyder på at han slett ikke føler seg sikker på at det blir flere gruver. Det er nesten som om han hadde lest stortingsmeldingen for Svalbard. Under alle omstendigheter er det et tegn på dreining, men neppe så rask som Figueres, Hansson og Bjørn håper.

Nøkkelord

Siste nytt i Leder

Jubilerer med storfeiring

Sykehuset har både før og nå stor betydning for de som bor eller besøker byen. Det betyr trygghet for egen og andres helse.

Ut av dvalen

Det er få eller ingen små lokalsamfunn på størrelse med denne byen som kan vise til en slik lang liste med kultur- og sportsarrangement gjennom året.

Må ta lærdom

De to timene ute på havet i en båt som tok inn vann opplevdes som veldig dramatisk for de som var med, dette skulle aldri ha skjedd.

 
Kina ser mot Svalbard

Kinas posisjonering i nordområdene og Arktis er en utvikling som Norge bør følge våkent med på og ivareta sine interesser.

Bjørnen sover Ikke

I ettertid må vi være veldig glad for at isbjørnbinna og de to ungene møtte på en erfaren bjørnekjenner som selv ordnet opp og jaget bjørnene ut av boligområdet.

Sunt med mer konkurranse

«En konkurrerende matbutikk vil være positivt for forbrukerne»

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!