Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Fikk svarteper

 

Fikk svarteper

Det må legges mye mer i potten til byen der folk skal bo og virke.

Tekst:

Publisert:

«Tap og vinn med samme sinn» er det et gammelt ordtak som sier. Det er ikke alltid like lett når kronene er delt ut og kabalen er lagt for det kommende budsjettåret.

Den klare budsjettvinneren er Sysselmannen som får styrket sin stab betydelig. Det er helt sikkert gode grunner til det, og en villet politikk. Det er selvfølgelig viktig at det er en solid redningsberedskap for oss som bor her og alle som ferdes på og i farvannet rundt Svalbard.
Slik ser budsjettforslaget i grove trekk ut:

64,6 millioner kroner til Sysselmannen

198,5 millioner til Sysselmannens transporttjeneste

144 millioner til å opprettholde driftshvilen i Svea 151,5 millioner kroner til Longyearbyen lokalstyre(LL)

Men, et stort men: de som skal drifte byen og få folk til å trives og ikke minst flytte hit får 20 millioner kroner mindre enn de har bedt om. Nesten syv millioner kroner mindre enn i år ligger inne i det foreslåtte budsjettet for 2017. En grunn til reduksjonen er ekstrabevilninger gitt til opprusting av Energiverket i inneværende år. Men når man ser bort fra det er det lite eller ingen satsing på Longyearbyen, der folk faktisk bor. Byen har store utfordringer med å vedlikeholde arktisk infrastruktur. Permafrosten synker og mange hus vil ha behov for refundamentering. En rapport fra Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) blir lagt fram før jul og mest sannsynlig vil den inneholde informasjon som gjør at store deler av byen enten må flyttes eller det må bygges et omfattende skredvern. Det ligger ingenting i budsjettet til dette arbeidet eller videre utvikling av byen.

Det er ikke penger til utvikling av ny havn, noe som virkelig haster med den økende cruise- og skipstrafikken. I Svalbardmeldingen er det klare føringer for at det skal satses på reiseliv. Da må det også følge med penger til infrastruktur.

Det er heller ikke bevilget en krone til utredning av ny energibærer. Dagens energiverk har et stort investerings- og vedlikeholdsbehov og leverer i dag både strøm og fjernvarme opp mot og over sin maksimale kapasitet. Det er etablert selvkost for alle «kommunale» tjenester og LL har dermed ikke mulighet til å øke inntektene. Avgiftene for strøm, vann, renovasjon og vei er allerede høyere enn på fastlandet. Det er uten tvil LL som blir sittende igjen med Svarteper i budsjettkabalen for neste år.

Hvis Regjeringen mener noe med at de vil skape et levedyktig lokalsamfunn som skal gi stabile norske arbeidsplasser må det legges mye mer i potten til byen der folk skal bo og virke. Det vil skape optimisme og framtidstro. Bolyst, etableringsvilje og tro på framtiden skapes bare gjennom gode og stabile rammevilkår.

Hva synes du om prioriteringene i budsjettet? Kjør debatt!

Nøkkelord

Siste nytt i Leder

Skulle ikke skje

Hvis ikke de som sitter med ansvaret kan berolige folk med eksisterende varsling må de finne nye og bedre varslingssystem.

Jubilerer med storfeiring

Sykehuset har både før og nå stor betydning for de som bor eller besøker byen. Det betyr trygghet for egen og andres helse.

Ut av dvalen

Det er få eller ingen små lokalsamfunn på størrelse med denne byen som kan vise til en slik lang liste med kultur- og sportsarrangement gjennom året.

 
Må ta lærdom

De to timene ute på havet i en båt som tok inn vann opplevdes som veldig dramatisk for de som var med, dette skulle aldri ha skjedd.

Kina ser mot Svalbard

Kinas posisjonering i nordområdene og Arktis er en utvikling som Norge bør følge våkent med på og ivareta sine interesser.

Bjørnen sover Ikke

I ettertid må vi være veldig glad for at isbjørnbinna og de to ungene møtte på en erfaren bjørnekjenner som selv ordnet opp og jaget bjørnene ut av boligområdet.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!