Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Et arbeidsuhell?

FOTO: Christian Nicolai Bjørke

Et arbeidsuhell?

Dommen som falt i trygderetten i sommer vakte liten oppmerksomhet. Fram til nå.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
18.10.2013 kl 08:48

Dommen som falt i trygderetten i sommer vakte liten oppmerksomhet, fram til nå. Årsakene er selvsagt at den ikke har vært alminnelig kjent tidligere og at konsekvensene har vært uklare. Nå kommer imidlertid reaksjonene med full styrke. For konsekvensen er i realiteten at vi kan få et A-lag og et B-lag i arbeidslivet på Svalbard. Øysamfunnet er i en helt spesiell stilling. Ikke minst siden stort sett hvem som helst kan komme og jobbe og bo her. Forpliktelsen ligger i å klare seg økonomisk. Det er også et samfunn bestående av svært mange forskjellige nasjonaliteter, men flere opplever nå at de faller utenfor folketrygden når de er borte mer enn fire uker fra arbeidet. Dette rammer hardt og ubarmhjertig, noe som neppe kan ha vært hensikten.

Opptakten var en konkret sak om avklaringspenger. Trygderetten valgte imidlertid samtidig å ta for seg prinsipielle sider ved rettighetene til utenlandske statsborgere som ikke har arbeids- og oppholdstillatelse i Norge. Her heter det blant annet at utlendinger som bare opprettholder medlemskap i folketrygden mens de er i arbeid på Svalbard, mister denne retten når arbeidsforholdet opphører. Det samme gjelder ved to ukers sykmelding, til tross for at personen er i full jobb. Dommen tar videre for seg permisjon, samt at det ikke utbetales foreldrepenger når medlemskapet opphører.

Det er denne dommen Nav tar konsekvensen av, men bak en fortolkning og en forskriftsendring er det gjerne de som må betale. I denne utgaven av Svalbardposten har vi snakket med flere som får merke følgene av en endret praksis, blant andre et ungt par som venter barn. Ikke uventet er de bekymret for framtida. Etter at følgene av dommen har begynt å komme for dagen, er det flere i lokalsamfunnet som engasjerer seg. At arbeidstakere i samme bedrift skal ha ulike rettigheter, strider med folks rettferdighetssans. Det er gledelig at arbeidsgivere vi har snakket med reagerer og forhåpentligvis gjør sitt ytterste for å påvirke. Én side er frykten for å miste arbeidstakere, men viktigst er selvsagt like vlkår.

For denne praksisen gjør at vi har en ny klasse på Svalbard. Lov- og forskriftsendringer er sjelden perfekte og trenger ofte etterpolering. Lokalstyreleder Christin Kristoffersen lover å ta tak i saken via Polaravdelingen, men også Nav bør forklare hvorfor etaten tilsynelatende velger en så rigid tilnærming. Det fortjener alle. Dersom praksisen blir fastholdt, bør det bringes opp på et høyere, politisk nivå.

Det må ha vært et arbeidsuhell og trenger en rask avklaring.

Nøkkelord

Siste nytt i Leder

Skulle ikke skje

Hvis ikke de som sitter med ansvaret kan berolige folk med eksisterende varsling må de finne nye og bedre varslingssystem.

Jubilerer med storfeiring

Sykehuset har både før og nå stor betydning for de som bor eller besøker byen. Det betyr trygghet for egen og andres helse.

Ut av dvalen

Det er få eller ingen små lokalsamfunn på størrelse med denne byen som kan vise til en slik lang liste med kultur- og sportsarrangement gjennom året.

 
Må ta lærdom

De to timene ute på havet i en båt som tok inn vann opplevdes som veldig dramatisk for de som var med, dette skulle aldri ha skjedd.

Kina ser mot Svalbard

Kinas posisjonering i nordområdene og Arktis er en utvikling som Norge bør følge våkent med på og ivareta sine interesser.

Bjørnen sover Ikke

I ettertid må vi være veldig glad for at isbjørnbinna og de to ungene møtte på en erfaren bjørnekjenner som selv ordnet opp og jaget bjørnene ut av boligområdet.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!