Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

En anakronisme

 

En anakronisme

Paradokset er overtydelig når salget av svakvin samtidig skjer uten klippekort og mengden reguleres ved «rimelige mengder».

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
20.02.2014 kl 12:57

17. februar sendte Helse- og omsorgsdepartementet ut høringsnotatet «Forskrift om endring av forskrift om alkoholordningen for Svalbard». I det 16 sider lange dokumentet redegjør regjeringen for forslaget som er en tilnærming til alkoholloven på fastlandet. Det betyr at tilvirkere må søke om tillatelse på linje med ordningen i resten av landet. Fristen for å komme med høringsuttalelse er satt til 19. mai, men det skal mer enn et jordskjelv til for at dagens ordning kommer til å fortsette. Dermed kan saken bli behandlet før Stortinget tar sommerferie.

Det har lenge ligget i kortene at dette særforbudet mot tilvirking av alkohol skal opphøre. Helse- og omsorgsdepartementet var også klar i den forrige høringen våren 2013 om helselovgivningen på Svalbard. Det er ingen grunn til at det her skal være særregler, men når regjeringen begynner å pirke i gamle ordninger, virvles mer opp. Blant annet ordningen med alkoholkort og rasjonering. Dagens alkoholkort setter en øvre grense for hvor mye øl, sterkvin og brennevin fastboende har lov til å kjøpe i løpet av en måned. Det er helt sikkert mange meninger om det, men sett i forhold til dagens lovgivning og levesett er det å anse som en anakronisme i den forstand at ordningen hører hjemme i en annen tid. I sin tid var det et godt virkemiddel, både fordi alkoholen er og var billig og det var med på å styre alkoholforbruket, og for å redusere muligheten til å smugle billig sprit til fastlandet – blant annet. Paradokset er overtydelig når salget av svakvin samtidig skjer uten klippekort og mengden reguleres ved «rimelige mengder». Det er også klart at tilgangen på relativt billig alkohol er mer enn stor på serveringsstedene på Svalbard.

Nå er alkoholkortet i spill. I hvert fall i sin nåværende form. I det samme notatet slår nemlig Helse- og sosialdepartementet fast at det på sikt er nødvendig å se på hele alkoholregelverket på Svalbard. Det er også varslet at det kommer til å skje, men av praktiske årsaker velger departementet å ta delen med tilvirkning av alkohol først, siden en totalgjennomgang vil føre til forsinkelser. Om alkoholreglene samlet sett kan by på noen nøtter, er opphevelsen av forbudet ufarlig. Det er i dag to som har søkt om brygging av øl i Longyearbyen og Barentsburg. Sjansen for at det oppstår omfattende brygging blant folk flest er heller liten all den tid prisene er så lave som de er. Ordningen med kork-penger til velferdsformål blir heller ikke berørt siden alkoholomsetning i butikk fortsatt skal skje gjennom Nordpolet, mens folketall og kundetilfang setter naturlige begrensninger for hvor står pågang det kan være av bryggerier.

Målet er ikke at folk skal drikke mer. Målet er å være i takt med 2014. Forslaget som sannsynligvis blir vedtatt under vårsesjonen, er et skritt i riktig retning. På sikt bør det vurderes å tillate produksjon eller tapping også av brennevin. I hvert fall dersom problemstillingen skulle dukke opp. Det er ikke sikkert det blir nødvendig, men det finnes allerede merker som er berømt for steder de er tappet på eller transport de har vært igjennom under modning. Og Svalbard er et sterkt merkenavn.

Siste nytt i Leder

Sunt med mer konkurranse

«En konkurrerende matbutikk vil være positivt for forbrukerne»

Nytt år, store endringer

«La oss håpe det nye året vil gi mest av det gode».

En julehøytid til ettertanke

Ta vare på samholdet, vær der for hverandre, se hverandre og gi hverandre klemmer, akkurat som i fjor.

Sikring krever tid og penger

Storsamfunnet må nå trå til og sørge for samfunnssikkerhet og trygghet for byens befolkning.

Viktig å minnes  i fellesskap

Også tragedier er en viktig del av vår historie

Gratulerer

Store Norske har betydd mye for mange.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!