Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Eksemplets makt?

 

Eksemplets makt?

Oppnåelsen av bedre samvittighet er dermed større enn oppnåelsen av ren luft.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
01.05.2014 kl 14:47

Det var alt annet enn uventet at Miljøpartiet De Grønne vil legge ned kulldriften på Svalbard. Landsmøtet som ble gjennomført sist helg, vedtok i en resolusjon at regjeringen må starte avviklingen av kullvirksomheten på Spitsbergen. Begrunnelsen er som tidligere at Norge må gå foran som et godt eksempel. Nasjonenes klimaambisjoner blir svekket og lite troverdig når staten selv står for kulldrift gjennom sitt eierkap i Store Norske. Dette er en fortsettelse av debatten som har pågått det siste halvåret, utledet av utspillet om at Norge må trekke oljefondet ut av kull, som har det høyeste utslippet av CO2 per energienhet.

Utfordringen til MDG
er at produksjonen i Norge er forsvinnende liten og utgjør promille av verdens kullproduksjon. Den andre utfordringen er at kullet som produseres her vil bli erstattet av kull fra andre land, og dermed vil volumet neppe gå ned. Kanskje blir det også erstattet av kull med lavere renhet og dermed høyere forurensningsgrad. Oppnåelsen av bedre samvittighet er dermed større enn oppnåelsen av ren luft. Det tredje - og kanskje den største utfordringen - er at kulldriften på Svalbard har en misjon utover selve salget, nemlig at det ivaretar norsk aktivitet på Svalbard etter svalbardtraktaten, og at Store Norske i dag fremdeles er den viktigste hjørnesteinen i Longyearbyen. Det er med andre ord ikke gjort i en håndvending å avvikle kulldriften.

Aktivitet er nøkkelen til suverenitet. Det er fornuftig å se for seg nye og andre aktiviteter i framtida, men per i dag er det ingen aktiviteter som kan ivareta en så stor del av sysselsettingen på Svalbard. Det tror nok heller ikke Miljøpartiet De Grønne, som selv med ulik grad av tålmodighet i partiets rekker, nok ser for seg at landsmøtevedtaket blir et særdeles langt lerret å bleke. Det samme gjelder nok det stadig økende flertallet på Stortinget og ellers i politikken, som stiller spørsmålstegn ved norsk kulldrift i Arktis. De har rett i at det fortoner seg som et paradoks å drive med slikt i et så sårbart område, men alternativene er altså fremdeles et langt stykke unna.

Nylig fikk vi et nytt eksempel på utfordringen i form av Austre Adventfjord, som kan bli solgt til utlandet. Andre nasjoner kan utvinne kull på Svalbard, men i tilfellet Operafjellet er det faktisk Store Norske som sitter på rettighetene så lenge selskapet ivaretar forpliktelsene. I fjor sommer og høst ble det kjent at et selskap utledet av Austre Adventfjord, et område på størrelse med Bærum, vurderte å starte kullutvinning. Store Norske har imidlertid rettighetene og fortsetter med boringen denne sommeren. Legger de prosjektet fra seg, for eksempel fordi selskapet ikke greier å skape lønnsomhet, er det teoretisk mulig at et annet selskap kan komme inn. Eiendommen ligger nå ute for salg, og den norske stat har fått tilbud om å kjøpe. Nærings- og fiskeridepartementet bekrefter at eiendommen kan selges fritt, men det spørs om ikke departementet har fått det travelt de siste dagene.

Nøkkelord

Siste nytt i Leder

Bjørnen sover Ikke

I ettertid må vi være veldig glad for at isbjørnbinna og de to ungene møtte på en erfaren bjørnekjenner som selv ordnet opp og jaget bjørnene ut av boligområdet.

Sunt med mer konkurranse

«En konkurrerende matbutikk vil være positivt for forbrukerne»

Nytt år, store endringer

«La oss håpe det nye året vil gi mest av det gode».

En julehøytid til ettertanke

Ta vare på samholdet, vær der for hverandre, se hverandre og gi hverandre klemmer, akkurat som i fjor.

Sikring krever tid og penger

Storsamfunnet må nå trå til og sørge for samfunnssikkerhet og trygghet for byens befolkning.

Viktig å minnes  i fellesskap

Også tragedier er en viktig del av vår historie

Annonse
Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!