Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

De nære ting

 

De nære ting

Det problematiske er selve innpakningen, og at den er i Longyearbyen lokalstyres offisielle drakt med lokalstyrets logo.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
27.02.2014 kl 09:47

Det kom ikke overraskende delte meninger for dagen da Likestillingsombudet uttalte seg om markedsføringen av fritidsaktiviteter for barn og unge i Longyearbyen nylig. Ombudet som skal ivareta en smule likestilling i samfunnet vårt, mente invitasjonene som var hengt opp, var svært kjønnsstereotype. Bakgrunnen var at invitasjonene til guttene og jentene var henholdsvis blå og rosa, samt at guttene ble lokket med poker og politi, mens jentenes skal snakke om drømmer og møte helsesøster. Det samlede uttrykket var uheldig, mente nestleder i Likestillings- og diskrimineringsombudet, Elisabeth Lier Haugseth. Vi har heller ikke greid å bringe på det rene at det fra Longyerbyen lokalstyre side var ment humoristisk eller ironisk.

I diskusjonen i etterkant har ulike syn kommet for dagen. Mens noen mener det er storm i et vannglass, trekker andre paralleller tilbake til kjønnsrollemønsteret på 1960-tallet der far leste avisen og røkte pipe, mens mor laget mat på kjøkkenet. Arrangementet og invitasjonene er selvsagt laget i beste mening, og sannsynligvis var det aldeles utmerket gjennomført av høyst kompetent personale. Men noen ganger må det også klirres i glass for å skape oppmerksomhet og for å bli bevisst på at det «vi har gjort i æille år» ikke nødvendigvis harmonerer med nåtiden. Svalbardposten ble tipset av lesere om oppslaget. Det er vårt mandat å stille spørsmål og skape debatt, derfor ble det løftet fram. Derfor er det også flott at vi har en saklig diskusjon i offentlige fora, uavhengig av om man er enig eller uenig.

Samtidig er det fristende å tro at ikke alle har lest hva det egentlig handler om, for gutte- og jentekvelder er ikke problematisk. Det problematiske er selve innpakningen og at den er i Longyearbyen lokalstyres offisielle drakt med lokalstyrets logo. Lokalstyret bør og skal være svært bevisst på uttrykk og formspråk.

Lokalstyreleder Christin Kristoffersen (Ap) var raskt ute og gjorde det klart at dette ikke er et uttrykk hun som ordfører og dermed lokalsamfunnets fremste tillitsvalgte stiller seg bak. Eller som hun uttrykker det: Dette var ikke forenelig med dagens moderne idealer. Det er også dette som er sakens kjerne, og det er nyttig at lokalstyrets øverste leder sørget for en avklaring. At hun trekker det videre og mener det kan være et nyttig utgangspunkt for den videre diskusjonen er også et godt utgangspunkt. Som i samfunnet forøvrig er det også ulike standpunkt på Svalbard. Den offentlige samtalen i Longyearbyen har imidlertid vært preget av denne saken, i hvert fall til en viss grad. Saken er også delt flittig fra nettavisen vår, og da er faktisk et viktig mål nådd.

Det er flott at vi er ulike, alt skal ikke være ensartet, og gutter og jenter må ikke gjøre alt sammen, men det handlet altså ikke om det. Derimot handler det om hva vi ubevisst gir videre til de som vokser opp og som bærer arven videre. De nære ting.

Nøkkelord

Siste nytt i Leder

Gratulerer

Store Norske har betydd mye for mange.

Klarere retning

Nå må det settes fart i det videre arbeidet.

Ikke prioritert nok en gang

Det er en stor jobb å prioritere hva som er riktig pengebruk.

Været gjør  noe med oss

Selv om dette har vært en hendelse vi helst skulle vært foruten, så har det vært en læringssituasjon som kan være nyttig.

Ble hørt

Om de konkluderer med at noen skal straffes eller ikke er det uansett viktig at etterforskningen gir flere svar.

Svikter byen

Sysselmannen, lokalstyre og sykehuset i Longyearbyen har ikke vært informert under prosessen. Dette er sterkt beklagelig. Den 14. november samles direktørene i de regionale helseforetakene for å beslutte fremtidig ambulansefly-struktur.

Annonse
Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!