Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Ble hørt

FOTO: Line Nagell Ylvisåker

Ble hørt

Om de konkluderer med at noen skal straffes eller ikke er det uansett viktig at etterforskningen gir flere svar.

Tekst:

Publisert:

Spørsmålet om hvem som faktisk hadde ansvaret for å sikre de som bodde i spisshusene i Lia har gått sin kanossagang mellom Longyearbyen lokalstyre, Store Norske og Sysselmannen. Ingen har tatt på seg erstatningsansvar.

Kim Rune Røkenes og Pia Sivertsen mistet datteren Nikoline (2) i skredulykken den 19. desember i fjor. For dem har det hele tiden vært viktig å få klare svar. Saken ble henlagt av Stats-advokaten i Troms og Finnmark i juni fordi de ikke fant noen som kunne kjennes strafferettslig ansvarlig.

De to etterlatte klagde på henleggelsen. Det var de helt alene om.

Nå har Riksadvokaten omgjort statsadvokatens beslutning om henleggelse og sendt saken til Spesialenheten for politisaker med ordre om videre etterforsking. Forhåpentligvis vil det gi flere og klarere svar til de etterlatte og hele lokalsamfunnet.

Visste Longyearbyen lokalstyre (LL) nok om skredfare i området til at de skulle ha sørget for skredvarsling, sikring og overvåking? Skulle Sysselmannen ha evakuert Lia? Hva med Store Norske som eide boligene, hvilket ansvar hadde de?

Spørsmålene er mange.

Saken skal nå gjennomgås og belyses på nytt. Det er viktig at en naturkatastrofe som krever to menneskeliv, som medfører så store materielle skader og rammer så mange, blir grundig og tilstrekkelig belyst og etterforsket. Flest mulig konkrete svar må komme fram. Antagelser og spørsmål som blir hengende i luften er ikke bra for innbyggerne i byen som skal leve videre sammen.

Hensikten med ny etterforskning er todelt. 1. Det er viktig å gi etterlatte og allmennheten svar på om det er begått noe straffbart i tilknytning til ulykken og 2. at ingen unødig skal utsettes for mistanke.

Riksadvokaten opplyser at de ikke har konkrete holdepunkt for at noen har begått noe straffbart. Sysselmannen har vurdert seg som inhabil i etterforskningen. Nå er det Spesialenheten for politisaker som har overtatt ansvaret for etterforskningen i sin helhet. Om de konkluderer med at noen skal straffes eller ikke er det uansett viktig at etterforskningen gir flere svar.

Det er viktig for alle for å komme videre.

Siste nytt i Leder

Gratulerer

Store Norske har betydd mye for mange.

Klarere retning

Nå må det settes fart i det videre arbeidet.

Ikke prioritert nok en gang

Det er en stor jobb å prioritere hva som er riktig pengebruk.

Været gjør  noe med oss

Selv om dette har vært en hendelse vi helst skulle vært foruten, så har det vært en læringssituasjon som kan være nyttig.

Svikter byen

Sysselmannen, lokalstyre og sykehuset i Longyearbyen har ikke vært informert under prosessen. Dette er sterkt beklagelig. Den 14. november samles direktørene i de regionale helseforetakene for å beslutte fremtidig ambulansefly-struktur.

Sammen om  tv-aksjonen

Det store engasjementet i byen for innsamlingen bygger både fellesskap og samhold.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!