Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Ble hørt

FOTO: Line Nagell Ylvisåker

Ble hørt

Om de konkluderer med at noen skal straffes eller ikke er det uansett viktig at etterforskningen gir flere svar.

Tekst:

Publisert:

Spørsmålet om hvem som faktisk hadde ansvaret for å sikre de som bodde i spisshusene i Lia har gått sin kanossagang mellom Longyearbyen lokalstyre, Store Norske og Sysselmannen. Ingen har tatt på seg erstatningsansvar.

Kim Rune Røkenes og Pia Sivertsen mistet datteren Nikoline (2) i skredulykken den 19. desember i fjor. For dem har det hele tiden vært viktig å få klare svar. Saken ble henlagt av Stats-advokaten i Troms og Finnmark i juni fordi de ikke fant noen som kunne kjennes strafferettslig ansvarlig.

De to etterlatte klagde på henleggelsen. Det var de helt alene om.

Nå har Riksadvokaten omgjort statsadvokatens beslutning om henleggelse og sendt saken til Spesialenheten for politisaker med ordre om videre etterforsking. Forhåpentligvis vil det gi flere og klarere svar til de etterlatte og hele lokalsamfunnet.

Visste Longyearbyen lokalstyre (LL) nok om skredfare i området til at de skulle ha sørget for skredvarsling, sikring og overvåking? Skulle Sysselmannen ha evakuert Lia? Hva med Store Norske som eide boligene, hvilket ansvar hadde de?

Spørsmålene er mange.

Saken skal nå gjennomgås og belyses på nytt. Det er viktig at en naturkatastrofe som krever to menneskeliv, som medfører så store materielle skader og rammer så mange, blir grundig og tilstrekkelig belyst og etterforsket. Flest mulig konkrete svar må komme fram. Antagelser og spørsmål som blir hengende i luften er ikke bra for innbyggerne i byen som skal leve videre sammen.

Hensikten med ny etterforskning er todelt. 1. Det er viktig å gi etterlatte og allmennheten svar på om det er begått noe straffbart i tilknytning til ulykken og 2. at ingen unødig skal utsettes for mistanke.

Riksadvokaten opplyser at de ikke har konkrete holdepunkt for at noen har begått noe straffbart. Sysselmannen har vurdert seg som inhabil i etterforskningen. Nå er det Spesialenheten for politisaker som har overtatt ansvaret for etterforskningen i sin helhet. Om de konkluderer med at noen skal straffes eller ikke er det uansett viktig at etterforskningen gir flere svar.

Det er viktig for alle for å komme videre.

Siste nytt i Leder

Bjørnen sover Ikke

I ettertid må vi være veldig glad for at isbjørnbinna og de to ungene møtte på en erfaren bjørnekjenner som selv ordnet opp og jaget bjørnene ut av boligområdet.

Sunt med mer konkurranse

«En konkurrerende matbutikk vil være positivt for forbrukerne»

Nytt år, store endringer

«La oss håpe det nye året vil gi mest av det gode».

En julehøytid til ettertanke

Ta vare på samholdet, vær der for hverandre, se hverandre og gi hverandre klemmer, akkurat som i fjor.

Sikring krever tid og penger

Storsamfunnet må nå trå til og sørge for samfunnssikkerhet og trygghet for byens befolkning.

Viktig å minnes  i fellesskap

Også tragedier er en viktig del av vår historie

Annonse
Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!