Må ikke bli  kasteballer

Publisert:

Norge er ikke tjent med at de som investerer i boliger på Svalbard har et så dårlig rettsvern at de ikke tør å investere i fast eiendom. Det vil alle parter tape på.

 
Viktig jobb

Publisert:

Uten ferdskriveren kan arbeidet med å finne årsaken til ulykken bli mer krevende.

 
Tragisk ulykke   har rammet oss

Publisert:

Vi står sammen med folket i Barentsburg i sorgen. En slik tragedie rammer mennesker, ikke nasjoner.

 
Omstilling og arbeidsplasser

Publisert:

Det er behov for en langsiktig strategi som ikke bare er basert på penger og profitt.

 
Avvikler i Svea

Publisert: - Oppdatert: 20.10.2017 kl 07:33

Staten har ansvar for å sikre svalbardsamfunnet og norsk suverenitet, sikre norske rettigheter og ikke etterlate disse viktige spørsmålene i et vakuum, uavhengig av hvilke oppgaver Store Norske skal ha i fremtiden.

 
ANNONSE
Annonse
Små penger og store penger

Publisert:

På mange måter er dette en skjebneuke for Store Norske.

 
Evakueringer  og nye tiltak

Publisert: - Oppdatert: 06.10.2017 kl 07:27

Dette blir en krevende vinter der de som bor i skredutsatte områder må være forberedt på flere evakueringer enn i fjor.

 
Et evigvarende sjøslag?

Publisert: - Oppdatert: 29.09.2017 kl 12:52

Allerede i 2001 varslet Svalbard samfunnsdrift (SSD) at de ikke lenger ville akseptere at naustene i Sjøområdet ble brukt til boligformål.

 
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
 
Mens vi venter  på budsjettet

Publisert:

Ansatte i Store Norske venter nå spent på statsbudsjettet for 2018 som blir lagt fram den 12. oktober.

 
Uten kontroll

Publisert:

Mens lokale myndigheter snakker om boligkrise og at de sliter med å finne boliger til de som kommer flyttende, har antall utleieboliger på Airbnb økt.

 
Mer om søppel

Publisert: - Oppdatert: 08.09.2017 kl 07:21

Når får vi resirkulering som gir mening og virker?

 
ANNONSE
Annonse
Viktig styrking av beredskapen

Publisert:

Å styrke kompetansen og fast tilstedeværelse i akuttfasen er et viktig skritt på veien.

 
Valgets kval

Publisert:

Det er viktig at partiene og sentrale politikere har klare tanker og visjoner om hvordan Svalbard skal drives inn i fremtiden med de utfordringer som er spesielle for øygruppen.

 
Mer søppel og matavfall

Publisert:

Flere besøkende betyr også mer avfall og større belastning på naturen.

 
På tide å vise handling

Publisert:

Nå må ministrene holde ord og vise handlekraft.

 
Turistskatt og natur og miljø

Publisert:

Miljøavgiften som ble innført for ti år siden gir en unik mulighet til å investere i ulike prosjekter og miljøtiltak.

 
Hvem er vi?

Publisert:

«Skal vi fortsette å kjøre på?»

 
Planene om planer

Publisert:

Longyearbyen flommer over av planer og planer om planer.

 
– God dag, mann? – Økseskaft.

Publisert:

Det var i et ekstraordinært lokalstyremøte i forrige uke, at Lokalstyre behandlet sin uttalelse til Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) om Store Norskes fremtidige rolle på Svalbard.

 
Viktig vedtak

Publisert:

I dag skal lokalstyret bli enige om en felles uttalelse til Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) som skal si noe om Store Norskes fremtidige rolle i Longyearbyen. Det kan på mange måter bli et viktig veiskille og være med på å stake ut en ny kurs.

 
Store Norske og fremtiden

Publisert:

Lokalstyret blir bedt om å komme med syn på Store Norske sin retning og strategi både når det gjelder gruvedrift, boligutvikling, infrastruktur og nye forretningsområder.

 
Alles ansvar

Publisert:

Uansett hva president Trump og de mektige beslutningstagerne gjør og bestemmer, så er det til syvende og sist industrilederne, bilprodusentene og alle som er med på å produsere farlige drivhusgasser som må ta ansvar og la miljøet går foran profitten.

 
Frøhvelv  til besvær

Publisert:

Neste år er det ti år siden Svalbard Globale frøhvelv feiret åpningen. Siden den gang har frølageret med den karakteristiske inngangsportalen i betong fått veldig mye internasjonal oppmerksomhet.

 
Uakseptabelt

Publisert:

Det at Sysselmannen har funnet gammelt innkapslet hagl i de to isbjørnene som ble drept i fjor er en trist nyhet.

 
Perfekt for  laboratorium

Publisert:

Det er på høy tid å forberede Svalbard på at kullet en dag vil ta slutt og det haster med å utvikle andre fornybare energikilder.

 
ANNONSE
Annonse