Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Gamle og nye værobservasjoner fra Pyramiden

En automatisk værstasjon i Pyramiden sommeren 2012. FOTO: Boris Ivanov/Arctic and Antarctic Institute

Gamle og nye værobservasjoner fra Pyramiden

Værforskere gir innblikk i vær og målestasjoner.

Tekst:

Publisert:

Året 2012 ligger an til å bli ett av de varmeste årene i Longyearbyen-området siden de meteorologiske målingene startet for over hundre år siden. Hittil i år er middeltemperaturen 4.7 grader høyere enn middelverdien for normalperioden 1961-1990, og det er bare året 2006 som har vært varmere.

Den første regulære værstasjonen på Svalbard lå ved Spitsbergen Radio («Green Harbour») på Kapp Finneset i Grønfjorden; cirka 2 kilometer sør for Barentsburg. Målingene fra Green Harbour (1911-1930) og Longyearbyen (1916-1977) er blitt justert til å gjelde for Svalbard Lufthavn der målingene kom i gang i 1975. Analyser av den lange justerte serien viser en betydelig temperaturøkning på Svalbard. Midlere årstemperatur har økt med 2.5 grader og vintertemperaturen med 4.6 grader i løpet av de siste hundre årene. Og 2012 ligger definitivt ikke an til å bli noe unntak fra denne utviklingen.

Det har de senere år vært i drift en del automatiske værstasjoner på Spitsbergen; - i tillegg til de manuelle stasjonene i Ny-Ålesund, Svea, Hornsund , Barentsburg og ved Svalbard Lufthavn. Men frem til 1970-tallet var det sparsomt med regulære værstasjoner på Spitsbergen. De eneste værstasjonene som var i drift rett etter andre verdenskrig var Isfjord Radio, Longyearbyen og Barentsburg.

I et samarbeidsprosjekt mellom Meteorologisk Institutt og «Arctic and Antarctic Research Institute» (AARI) i St. Petersburg er det imidlertid nylig tilrettelagt omfattende værobservasjoner som ble foretatt i det russiske gruvesamfunnet i Pyramiden i årene 1948-1957. Dette er meget viktige data for forståelse av klimautviklingen på Svalbard. I samarbeid mellom AARI og Meteorologisk Institutt, og med økonomisk støtte fra Miljøverndepartementet, er disse gamle dataene fra Pyramiden nå digitalisert slik at de er tilgjengelige for klimaanalyse.

For å kunne knytte disse gamle dataene fra Pyramiden til dagens klimaforhold, ble det sommeren 2011 satt opp en automatisk målestasjon for temperatur på samme sted som målingene ble foretatt i 1948-1957. Sommeren 2012 ble måle­programmet på denne målestasjonen utvidet til å omfatte lufttemperatur, luftfuktighet, vindhastighet, vindretning og lufttrykk. Målingene foretas én gang i timen og overføres direkte til Meteorologisk Institutt i Oslo. Arbeidet med å sette opp automatisk værstasjon i Pyramiden ble støttet av russiske Trust Arktikugol og senter for ungdoms-ekspedisjoner «Grumant».

Den automatiske værstasjonen er levert av Meteorologisk Institutt, mens montering og ettersyn av stasjonen utføres av AARI. I tillegg er studenter ved Institutt for Klimatologi og Miljøovervåkning ved statsuniversitet i St. Petersburg involvert i tilrettelegging og analyser av historiske og aktuelle klimadata fra Pyramiden.

Se bildet større

Årsmiddeltemperatur ved Svalbard Lufthavn. Før 1975 består serien av justerte målinger fra blant annet Green Harbour og Longyearbyen. Figuren viser både verdier for enkeltår og en utjevnet kurve for temperatur-variasjoner på en tidsskala på ti år.

Siste nytt i Eksterne artikler

Blir det flere eller færre ryper?

Det vil forskerne ha hjelp til å finne ut.

Prof. Dr. Hauke Trinks

Minneord til professoren og overvintreren.

Månedens gjenstand fra Svalbard museum: MOBILIS IN MOBILE

Var Jules Verne på Svalbard? Om vi finner en historisk kobling mellom en person og Svalbard spør vi ofte: Har vedkommende vært på Svalbard? Eller vi spør hva koblingen er mellom denne personen og Svalbard?

 
Kan by-bjørnene forvente is i Van Mijenfjorden i år?

En gruppe forskere gir deg svaret her.

Svalbard kan bli starten på et nytt norsk energieventyr

Thorium-basert kjernekraft i kompakt småskala utførelse, er et alternativ som bør utredes for å dekke et fremtidig behov for kraft og varme på Svalbard.

Reisemålsutvikling i et grønt perspektiv

Visit Svalbard og medlemsbedriftene tar «grønn omstilling» på alvor, skriver reiselivssjef Ronny Brunvoll i dette innlegget.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!