Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Gamle og nye værobservasjoner fra Pyramiden

En automatisk værstasjon i Pyramiden sommeren 2012. FOTO: Boris Ivanov/Arctic and Antarctic Institute

Gamle og nye værobservasjoner fra Pyramiden

Værforskere gir innblikk i vær og målestasjoner.

Tekst:

Publisert:

Året 2012 ligger an til å bli ett av de varmeste årene i Longyearbyen-området siden de meteorologiske målingene startet for over hundre år siden. Hittil i år er middeltemperaturen 4.7 grader høyere enn middelverdien for normalperioden 1961-1990, og det er bare året 2006 som har vært varmere.

Den første regulære værstasjonen på Svalbard lå ved Spitsbergen Radio («Green Harbour») på Kapp Finneset i Grønfjorden; cirka 2 kilometer sør for Barentsburg. Målingene fra Green Harbour (1911-1930) og Longyearbyen (1916-1977) er blitt justert til å gjelde for Svalbard Lufthavn der målingene kom i gang i 1975. Analyser av den lange justerte serien viser en betydelig temperaturøkning på Svalbard. Midlere årstemperatur har økt med 2.5 grader og vintertemperaturen med 4.6 grader i løpet av de siste hundre årene. Og 2012 ligger definitivt ikke an til å bli noe unntak fra denne utviklingen.

Det har de senere år vært i drift en del automatiske værstasjoner på Spitsbergen; - i tillegg til de manuelle stasjonene i Ny-Ålesund, Svea, Hornsund , Barentsburg og ved Svalbard Lufthavn. Men frem til 1970-tallet var det sparsomt med regulære værstasjoner på Spitsbergen. De eneste værstasjonene som var i drift rett etter andre verdenskrig var Isfjord Radio, Longyearbyen og Barentsburg.

I et samarbeidsprosjekt mellom Meteorologisk Institutt og «Arctic and Antarctic Research Institute» (AARI) i St. Petersburg er det imidlertid nylig tilrettelagt omfattende værobservasjoner som ble foretatt i det russiske gruvesamfunnet i Pyramiden i årene 1948-1957. Dette er meget viktige data for forståelse av klimautviklingen på Svalbard. I samarbeid mellom AARI og Meteorologisk Institutt, og med økonomisk støtte fra Miljøverndepartementet, er disse gamle dataene fra Pyramiden nå digitalisert slik at de er tilgjengelige for klimaanalyse.

For å kunne knytte disse gamle dataene fra Pyramiden til dagens klimaforhold, ble det sommeren 2011 satt opp en automatisk målestasjon for temperatur på samme sted som målingene ble foretatt i 1948-1957. Sommeren 2012 ble måle­programmet på denne målestasjonen utvidet til å omfatte lufttemperatur, luftfuktighet, vindhastighet, vindretning og lufttrykk. Målingene foretas én gang i timen og overføres direkte til Meteorologisk Institutt i Oslo. Arbeidet med å sette opp automatisk værstasjon i Pyramiden ble støttet av russiske Trust Arktikugol og senter for ungdoms-ekspedisjoner «Grumant».

Den automatiske værstasjonen er levert av Meteorologisk Institutt, mens montering og ettersyn av stasjonen utføres av AARI. I tillegg er studenter ved Institutt for Klimatologi og Miljøovervåkning ved statsuniversitet i St. Petersburg involvert i tilrettelegging og analyser av historiske og aktuelle klimadata fra Pyramiden.

Se bildet større

Årsmiddeltemperatur ved Svalbard Lufthavn. Før 1975 består serien av justerte målinger fra blant annet Green Harbour og Longyearbyen. Figuren viser både verdier for enkeltår og en utjevnet kurve for temperatur-variasjoner på en tidsskala på ti år.

Siste nytt i Eksterne artikler

Superkommunisten

Til forskjell fra de fleste andre organismer har disse en arbeidsfordeling og samfunnsorganisering som selv Karl Marx ville være imponert av. (Ekstern artikkel)

Kartlegging av snøskred­aktivitet

Ekstern artikkel: Forskerne ved Norut har funnet en ny måte å oppdage snøskred på. Det kan bedre skredvarslingen, mener de.

Nye flammehemmere på Svalbard

Forskere vil finne ut hvor utbredt flammehemmere er i Svalbard-naturen og hvor de kommer fra.

I grenselandet (mellom Tull og Thule)

Forskere og studenter tilknyttet et biologi-kurs ved Unis har akkurat kommet tilbake fra tokt – et tokt som hadde tatt mål av seg å skaffe innsikt i et miljø svært få tidligere har kunnet studere på nært hold, nemlig brefronter.

Hva sier rød jaktstatistikk om svalbardrypenes tilstand?

Samtidig som forskernes tellinger viser flere ryper, feller jegerne færre fugl.

Jegerdata skal gi ny kunnskap

Reinsdyrforskere ønsker at jegerne skal veie byttet i felt. (Ekstern artikkel)

Annonse
Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!